POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

KEDVES NAGYHALÁSZIAK!Ismét elrohant egy év, és visszatekinthetünk a mögöttünk álló időszak történéseire. 
2017-ben is cél volt a KÖZMUNKA lehetőségeinek maximálisan kihasználása. Igyekeztünk értékteremtő fejlesztéseket bevonni az általunk beadott pályázatba, melyek a nagyhalászi foglalkoztatásban részt vevőknek köszönhetően meg is valósultak. Gondolok itt a vízelvezetők felújítására vagy a járdaépítésre, amely a jövőben a Petőfi utca elején látható módon fog megvalósulni.Elvégeztük az új idősek otthonának teljes festését, építettünk ott egy filagóriát is, a volt családsegítő épületét is kifestettük a belső felújítás és a tetőhéjazat cseréje mellett.

Gyártottunk közel száz darab asztalt, padokkal, kifestettük az újra önkormányzati működtetésű bölcsődét, új urnafalat építettünk, és kerítést emeltünk a temető és az almatelepítés köré.
A mezőgazdaságban közel húsz hektáron gazdálkodunk. A spárgaültetvényünk hároméves lesz, ami azt jelenti, hogy a jövő évtől folyamatosan lehet szedni, április végétől egészen június végéig.
A temető mellett ültettünk közel három hektár ipari almát, ez vélhetően hosszú távon biztos bevételt jelent városunknak.A jövő évi tervek között szerepel kordonos uborka, fűszerpaprika, cseresznyepaprika, paradicsom, búza, kukorica. Ezen célok eléréséhez folyamatosan szereztünk be erő- és munkagépeket, létesítettünk két öntözőkutat, és beszereztünk hozzá két nagyteljesítményű búvárszivattyút.
A kutat vízjogi engedéllyel fúrattuk, ezt az állandó névtelen feljelentő miatt jegyzem meg…Sikerült egy ötven lóerős Foton típusú traktort vásárolnunk, amelyet főleg a kommunális feladatok ellátásában használunk, már az első hó eltakarításában is jól vizsgázott.
Változás következett be a munkavezető személyében, ez nemcsak a hatékonyabb munkavégzésben, hanem kisebb elégedetlenségben és névtelen feljelentésekben is megnyilvánul.
Tóth István a mezőgazdasági munkafolyamatok széleskörű ismeretére és tapasztalatára támaszkodva irányítja a mezőgazdaságban dolgozókat. A következő évben kisebb létszámra számíthatunk, ezért is csökkentjük például a kordonos uborka termőterületét.

Meg kell jegyeznem, hogy az idei bő termésnek is köszönhetően a képviselőtestület döntése alapján burgonyát, hagymát, paradicsomot osztottunk ki, immáron sokadik alkalommal.
Ezúton is szeretném megköszönni minden olyan dolgozónak az áldozatos munkáját, aki a közfoglalkozásban értéket teremtett!

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretén belül rendszeres segítségnyújtás keretében ÉLELMISZERCSOMAGGAL látja el Európai Unió és Magyarország Kormányának a támogatásával a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, elsősorban 0–3 éves korú (illetve nyári iskolaszünet időszakában a 6–14 éves korú) gyermekek családjait, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyákat, amelyben háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él.

A csomagot havi rendszerességgel osztják, a Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat segítségével az SZGYF munkatársai.

A támogatásban részesülő személyek körét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) határozza meg.


A TANÖSVÉNY TERVE


A SZOCIÁLIS NÉPKONYHÁBAN napi egyszeri meleg étkeztetést nyújt Rászoruló Személyeket Támogató Operatív programból az Európai Unió és Magyarország Kormányának a támogatásával azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik ezt önmaguk és eltartottjaik részére, átmeneti vagy tartós jelleggel más módon nem képesek biztosítani. Az étel helyben fogyasztása kulturált körülmények között történik az Arany János utcai volt Pirehab épületében.

A novemberi testületi ülésen szavaztunk arról, hogy minden ingatlan tulajdonos részére biztosítunk egy kétezer forint értékű KARÁCSONYI CSOMAGOT.

Az ÖNKORMÁNYZATI VAGYON gyarapodását tekintve termékeny évnek mondható az idei.

 • Telkekkel bővítettük a piac területét.
 • Kecskésen a gyümölcsösben vásároltunk földet, így közel négy hektár egybefüggő területünk alakult ki a főút mellett.
 • Homoktanyán a közösségi ház mellett telkekre elcseréltünk egy akácost.
 • A körforgalom kialakításához a Kossuth utca, Ibrányi utca kereszteződésben megvásároltunk egy házat.
 • A Pirehab mellett földet vásároltunk.
 • A hátsó Rákóczi utcán megvettünk egy házat, földterülettel együtt.
 • Eladtuk a régi rendőrőrs épületét.

BERUHÁZÁSOK 2017-BEN:
 • Eladtunk a temető mellett 0.8 hektár területet krematórium építéséhez.
 • Három napelempark létesítéséhez ingatlant adunk bérbe, a bérleti díjból a városnak jelentős bevétele származik.
PÁLYÁZATAINK a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban:
 • Az Arany János utcai csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása. A beruházás lassan a végéhez ér, köszönjük a türelmet az ott lakóktól, hiszen eléggé felbolygatták az életüket egy pár hónapra.
 • A Vasvári Pál utcai óvoda felújítása. A támogatási szerződés már meg van kötve, a nyári szünetben kezdődhet a fejlesztés!
 • A József Attila utcán kerékpáros sáv kialakítása. Ebben a fejlesztésben szintén megkötöttük a támogatási szerződést, a tervek elkészülte után következhet közbeszerzés. A várható kezdési időpont: április eleje.
 • Zöldváros kialakítása. Újra beadtuk a pályázatot, a döntésre várunk.
 • A körforgalom építése késik egy évet, a munkakezdés április elejére tehető. Ebben a projektben a 3824-es út felújítása a Kossuth utca végétől Tiszatelek közigazgatási határig fog terjedni.


KERÉKPÁROS PIHENŐ - A BŐVEBB TERVEKÉRT KATT A KÉPRE!

Az előző beszámolóban említettem a Református templom felújítását. Örömmel tudatom, hogy a projekt már megkötött támogatási szerződéssel rendelkezik, a felújítás 2018 áprilisában várható, amelyre a Nagyhalászi Református Egyházközség pályázott.

A legfontosabbat hagytam utoljára, a Nagyhalászi Kézilabda Csarnokot. Az előkészületek gyorsan haladnak, nem sokára a látványtervet is láthatják majd!

A Nagyhalászt Tiszaráddal összekötő út, illetve a poklondosi bekötő út építésére a pályázatunk be van adva, a hiánypótlás, a helyszíni szemle megtörtént, várjuk a döntést.

A piac fejlesztésére adtunk be pályázatot, ez szintén döntés előtti állapotban van.
A belügyminisztériumnak önkormányzati út felújításra nyújtottunk be kérelmet a Vasvári, a Hunyadi és a Kiss Ernő utcákat illetően, várjuk a fejleményeket.

A SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSÉNEK TERVE PDF-FÁJLBAN ITT!

Terveink között szerepel még a bölcsőde fűtésének korszerűsítése, a művelődési ház belső felújítása, a temető fejlesztése, illetve a horgásztó beindítása.

A Vidékfejlesztési Program keretében Ibrány várossal közösen ebrendészeti telepet szeretnénk kialakítani, amely megoldaná a két város problémáit a kóbor kutyákat illetően.
A képviselő-testülettel egyetértésben hoztuk meg a döntéseket az előzőekben felsorolt fejlesztésekhez.

A városunk negyed évszádos lesz jövőre, meggyőződésem, hogy a következő születésnapra teljesen meg fog változni Nagyhalász kinézete, és nagymértékben erősödni fog a városi jellege.

Természetesen mindenhol hangsúlyozom, hogy országgyűlési képviselőnk, Dr. Seszták Miklós nélkül nem tudnánk ezen álmokat elérni.

Az adventi várakozás időszakában is a Béke, a Hit, a Szeretet és a Remény kísérje életüket!
A magam és a Testület nevében boldog, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok minden kedves nagyhalászinak!

OROSZ KÁROLY ZSOLT
Nagyhalász polgármestere