POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ: ÚJABB REMEK HÍREK!


Kedves Városlakók!

Beszámolómat egy egészen friss hírrel kezdeném: Kormány 1278/2017. (VI. 2.) határozatában „Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló fejlesztések” között a 17. helyen Nagyhalászban kézilabdacsarnok megvalósításáról döntött. A beruházással érintett ingatlan átkerül az állam tulajdonába, melyen azt központi költségvetésből felépíti, és a későbbiekben üzemelteti.

A mögöttünk álló időszakban sok munkát fektettünk a közterületek fejlesztésére, környezetünk rendezésére: több száz díszfát ültettünk a temetőtől az Arany János úton át a Vasvári Pál utcáig. Folyamatosan újítjuk a csapadékvíz elvezetőket és az útburkolatok rendbetételét követően fákat ültetünk mellé. A főúton már megkezdett virágosítást a mellékutakon tervezzük folytatni rózsák beültetésével. Nagyon sok munkával és anyagi áldozattal járnak ezek a beavatkozások, de sajnos vannak olyan nagyon erős emberek, akik egy-egy szombat este után alkoholmámorban úszva, nem bírnak magukkal, és a már 1-2 éve nevelgetett fát derékban eltörik.

Megkérnék minden lakót arra, hogy az előtte lévő közterületet sajátjaként ápolja!

A közmunkában nem érünk időben minden utcára, szükséges a segítség az Önök részéről is. A közmunka program dolgozóival folyamatosan igyekszünk locsolni növényeinket, takarítani utcáinkat, a gondatlanul eldobált szemetet összeszedni, de az elültetett virágokat és fákat hetente legalább 2-szer meg kellene öntözni, melyben számítunk a városlakók segítségére is.

A másik visszatérő probléma a tehergépjárművek parkolása a közterületen. Azon a közterületen, ahol a szomszéd gondozza a füvet, fát ültet vagy éppen a parkolás miatt nem tud biztonságosan kiállni a házától. Ne okozzunk egymásnak felesleges bosszúságot! Július a1-től folyamatosan ellenőrizzük a közterületeinket, és ahol tapasztaljuk e viselkedést, számítani lehet arra, hogy hivatalosan el fogunk járni.

Az utcáinkon sétálgató kóbor ebek tulajdonosait igyekszünk beazonosítani, majd egyéb (támogatás megszüntetése, kizárás más jellegű juttatásból) szankciók alkalmazásával büntetni.

Fejlesztési terveink

Az elmúlt két év az előkészítés éve volt, hisz nagyon sok pályázatot adtunk be az Uniós források megszerzésére. Ezek közül a közelmúltban a támogató okiratot megkaptunk az Arany János utca vízelvezetésének I. ütemére (Autószerviztől a pálinkafőzőig) és a Református óvoda Vasvári úti telephelyének bővítésére. A Támogatási szerződéseket aláírtuk, a kiviteli terv elkészülte után a közbeszerzés, majd a megvalósítás következik. 

Megnyert projektünk, a körforgalom kialakítása mindenki számára láthatóan még nem kezdődött el, az eredetileg tervezett márciusi kezdési időpont csúszik. Ennek oka, hogy az Ibrányban megvalósuló körforgalomhoz tartozó EON vezetékjogi engedélye még nem készült el, emiatt várhatóan csak szeptemberben kezdődnek meg a munkálatok. E nagy beruházás keretében Nagyhalászban a Kossuth és Ibrányi utcák kereszteződésében körforgalom kiépítése történik, útfelújítás a körforgalomtól az Ibrányi benzinkútig (3821-es út), e kereszteződésben pedig szintén körforgalom kerül kialakításra.

Több pályázatunkkal kapcsolatban még várjuk a kedvező döntést: a József Attila utcán kétoldali kerékpárút kialakítására, a „Zöld Város kialakítása” című projektünkre. Elbírálásra vár még a Poklondosra vezető mezőgazdasági út építése, a Tiszarád és Nagyhalászt összekötő útszakasz felújítása is.

A Református templom felújítása, melyre a Nagyhalászi református egyházközség pályázott, úgyszintén még döntés előtti állapotban van.

Reménykedünk a kedvező elbírálásban.

Meg kell említenem a Kultúra Nova Egyesületünk által beadott két elnyert pályázatukat, mely a kultúra és a szabadidő eltöltésére irányulóan sok – sok színes programot tartalmaz. Nagyon hasznos projektek, és minden korosztály számára elérhető.

Az előzőekben felsorolt fejlesztések, fejlesztési elképzelések mindenki számára élhetőbbé, szebbé alakítják át településünket.

Mindezek nem jöhettek volna létre Országgyűlési Képviselőnk, Dr. Seszták Miklós Fejlesztési Miniszter Úr segítsége nélkül, amit ez úton is megköszönünk!

Annak a döntésnek melyet Önök, a választások során meghoztak, láthatóan érik a gyümölcse.

Második cikluson keresztül ugyan azzal a Testülettel együtt gondolkodva, az Önök bizalmával nem vissza élve, összefogva Nagyhalászért dolgozunk. 

„Csak a szemének higgyen!!”


                                                                                   Orosz Károly, polgármester