HALLÓ, NAGYHALÁSZ!


Közösségfejlesztési folyamat kezdődött településünkön a Kultúra Nova Kulturális Egyesület Közösségben a közösségért – Társadalmi szerepvállalást erősítő komplex program Nagyhalászban (EFOP-1.3.5-16-2016-00392) c. pályázata keretében. A folyamat szakmai koordinátora a nyíregyházi Közös Nevező Egyesület, gyakorlati megvalósítója a nagyhalászi közösség önmaga. Közös célunk a helyi kisközösségek cselekvőképességének megerősítése, újak létrejöttének támogatása, akik hozzájárulnak településünk népességmegtartó erejének javulásához, egy élhetőbb Nagyhalászhoz. Tenni szeretnénk a fiatalok településen maradásáért, a társadalmi felelősségvállalás népszerűsítéséért és az idősek közösségi aktivitásáért.


Az első közösségi beszélgetést július 4-én együtt szervezte a két Egyesület, melynek témája volt a projekt közösségfejlesztő elemiről szóló tájékoztatás és közös együttműködések kialakítása. A nyilvános közösségi beszélgetés bemutatkozó körrel kezdődött, majd az érdeklődők gondolatébresztőként József Attila A számokról c. versét hallgatták meg a nagyravágyó, mindig 1 maradó 1(én)-ről és az összefogó, felnövekvő 1-esekről. Ezt követően a résztvevők röviden megismerhették a közösségfejlesztés mibenlétét és projekt közösségfejlesztési programelemeit.

A rövid ráhangolódás után a résztvevőket kis csoportokra bontva a közösségi interjú négy kérdését jártuk körbe, melyek az alábbiak voltak:


-     Mi a jó az itteni életben?
-     Mi a rossz az itteni életben?
-     Mit változtatna meg és hogyan?
-     Miben tudna segíteni, mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz?


A kiscsoportos beszélgetések után összegeztük a négy kérdéssel kapcsolatban elhangzottakat. Az itten élet előnyeként említették például, hogy több mikroközösség van, segítőkészek az emberek, vannak közösségek, amelyek egy emberként mozdulnak meg, rendezett a település, számos szolgáltatás elérhető a településen és ezek köre folyamatosan bővül, sok értékes változás, fejlődés valósul meg.


Az itteni élet hátrányaként sorolták többek között az alábbiakat, nagy a széthúzás a lakosságon belül, nincsenek közösségi terek, nincs igény a közösséghez tartozásra, nehéz megmozdítani az embereket egy-egy eseményre, a munkahelyek hiányát, nincs társadalmi megbecsülés, nincsenek vendéglátó egységek, több zenei rendezvény, színházi előadás kellene, sokan elmennek a településről, nincs helyben tartó erő.


A mit változtatna kérdésre adott válaszokban az előző kérdés negatív válaszai köszöntek vissza pozitívra fordítva, például megváltoztatnák az emberek szemléletét, csökkentenék az érdektelenséget, növelnék a társadalmi munkát végzők megbecsülését, többféle programot szerveznének, ezen belül fiataloknak szólókat is, munkahelyeket teremtenének, szálláshelyet, éttermet, kávézót, fiataloknak szóló helyet, nagyobb bevásárló üzletet hoznának létre.


A miben tudna segíteni, mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz kérdésre kevesebb válasz született, önkéntes munkájukat ajánlották fel a résztvevők, felelősséget vállalnának a közösségért és kapcsolati tőkéjüket vonnák be. Ennél a kérdésnél a megjelentek tanácstalansága volt megfigyelhető, azzal kapcsolatban, hogy mit tegyenek annak érdekében, hogy a folyamatba bevonják a lakosság szélesebb körét.


A közösségi beszélgetés zárásaként a résztvevők választhattak, hogy melyik közösségfejlesztési programelem megvalósításában működnek együtt.


A folyamat közösségi beszélgetésekkel és fiatalok számára látóút szervezéssel folytatódik. A közösségfejlesztési folyamatról bővebb információ kérhető a Multifunkcionális Szolgáltató Központban, Tompa Anitától személyesen és a 06-42-631-547 telefonszámon.

Továbbá az érdeklődők kérhetik felvételüket a facebookon létrehozott zártkörű csoportba, ahol az aktuális információkról tájékozódhatnak.

                                                                                                    Tompa Anita