I. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést, és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés, és az információk közzététele, különös tekintettel a fiatalabb generációkra

I/1.
I/1/1.

„Nagyhalászban mindig történik” a lakosság bevonását célzó akciók szervezése
Honlaptartalom fejlesztés
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006--SOFT-11
A tevékenység célja a "soft" tevékenységgel érintett lakosság tájékoztatása és a programelemekbe való bevonása. Nagyhalász város honlapján létre kell hozni  egy olyan alhonlapot, amelynek tartalmaznia kell a „soft” tevékenységekhez kapcsolódó információkat, az egyes projektelemek helyszíneit, megvalósulási idejét, fényképeket.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!

 

I/1/2.

Kiadvány megjelentetése
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-12
Egy olyan programfüzet elkészítése a cél, amely tartalmazza a "soft" tevékenységhez kapcsolódó programokat. A programfüzetet 300 háztartásba kell eljuttatni az akcióterületen.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!


II. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása)

II/1.
II/1/1.

„Közösen a közösségért"
Együtt a jövőért-aktív részvételen alapuló közösségfejlesztő program
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-122013-0006-SOFT-21
A program célja a helyi közösségekben a társadalmi összetartozás és az esélyegyenlőség növelése, ennek érdekében ismeretek átadása, készségfejlesztés és mikro-projektek megvalósítása. A mini-projekt lényegi eleme, hogy megtalálják az akcióterületen azt a 10-15 embert, akik a közösségek szószólói, „hangadói”, és akik képesek és szeretnének is tenni valamit a közösségük, településük élhetőbbé tételéért, jogaik megfelelőbb elismertetéséért, saját és gyermekeik életkörülményeinek javításáért.  A projekt során létre kell hozni egy közösségfejlesztő csoportot.

II/1/2.

Kortárs előadók képzése
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-22
A képzés a csoportkohézióra és a személyiségfejlesztésre épít. Cél olyan saját élményű foglalkozások szervezése, melyek során a fiatalok képessé váljanak aktívan részt venni a közösségi életben, a saját tapasztalásaik útján való tanulásban. A képzésnek az AIDS, a nemi úton terjedő betegségek, szexuális felvilágosítás és fogamzásgátlás témaköreit kell feldolgoznia.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!

II/1/3.

Mentálhigiénés foglalkozások
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-23
A tevékenység célja az önismeret fejlesztése, humanitárius eszmék megismerése, elsajátítása, emberi értékek megőrzése; egészségfejlesztés.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!

II/2.
II/2/1.

Szabadidős programok Nagyhalászban
Kézműves foglalkozások szervezése
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-24
A kézműves tevékenységek elmélyült, alkotó munkát igényelnek. A foglalkozások célja a koncentráció és a kreativitás fejlesztése, az alkotó öröm megélése, sikerélmény kapcsán az önbizalom fejlesztése. A foglalkozásokat az akcióterületen élő gyerekek számára kell megszervezni.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!


GALÉRIA ITT!

A „Hagyományőrzés kézműves foglalkozások kereszttüzében”  című projekt utolsó foglalkozásai

II/2/2.

Önismereti klubfoglalkozás fiataloknak
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-25
A foglalkozásokat célszerű filmvetítéssel egybekötni, majd a vetítést követően indított beszélgetéssel lehet a fiatalok kifejezőkészségét fejleszteni.  A klub jellegű tevékenység célja a pozitív énkép kialakításának elősegítése, a közösségbe való beilleszkedés, a kommunikációs készség fejlődése, az egymás iránti tolerancia.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS KÉPGALÉRIA ITT!

II/2/3.

Amatőr színház
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-26
A gyerekek számára drámapedagógus bevonásával amatőr színházat kell szervezni, feladat a roma kultúra megőrzése és kifejezésre juttatása színpadi eszközökkel. A foglalkozások célja, a kommunikációs készség, a koncentrációs készség, az egyéni kifejezőkészség fejlesztése, a kisebbségi kultúra megismerése, valamint a kulturális értékek megőrzése.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!

II/2/4.

Identitáserősítő program gyerekeknek
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-27
A nyelvi program célja az identitás erősítése, a cigány kultúra és értékeinek ápolása, a tanuláshoz való pozitív viszony erősítése, közösségépítés. A programot két 10-12 fős csoportban kell megvalósítani, általános iskoláskorúak és középiskolás korúak körében. A fiatal felnőttek egy része nem végezte el még az általános iskolát sem, ezért számukra a program nemcsak az identitás erősítése szempontjából legyen hasznos, hanem azért is, hogy a tanuláshoz való negatív hozzáállásuk javuljon.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!


GALÉRIA ITT!

Már ropják is: hetente többször "alapoznak" a néptáncosok a Multiházban.

JELMEZES TÁNCPRÓBA

Nagysikerű táncelőadás és sikeres korrepetálás

II/2/5.

Hagyományőrző klub működtetése
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-28
A mini-projekt célja megérteni és segíteni a nagyhalászi emberekre jellemző érték - és normarendszert, a kultúrában való elhelyezkedést, erősíteni identitástudatukat. Fontos feladat a kulturális, néprajzi, zenei, életmódbeli örökség jellemző sajátosságainak, értékeinek megismerése. A zene és a tánc segítségével, az irodalmi és képzőművészeti alkotásokon keresztül megmutatni a nagyhalászi emberek szokásait.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!


GALÉRIA ITT!

VIDEÓ AZ ESEMÉNYRŐL ITT és ITT!

Újabb fergeteges bál Homoktanyán»»»

II/2/6.

Nyugdíjas klub működtetése
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-29
A mini-projekt célja a magányosság, egyedüllét érzésének csökkentése, közösségi aktivitás felkeltése. Olyan nyugdíjas klubot kell működtetni, ahol a részt vevők számára szabadidő hasznos és aktív eltöltésére van lehetőség.


KATT IDE A KÉPGALÉRIÁHOZ!


Nőnapi köszöntő és "természetes" vetélkedő, avagy Kreatív nagymamák és nagypapák vetélkedője

ÉS MÉG EGY KÉPÖSSZEÁLLÍTÁS AZ ŐSZIRÓZSÁKRÓL!

III. Munkaerő-piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok

III/1.
III/1/1.

Munkaerő-piaci integrációs program
Munkaerő-piaci integrációs program egyéni fejlesztés segítségével
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-31
A program során szakképzett mentornak kell megkeresni azokat az embereket, akik hátrányos helyzetüknél fogva, gyakran a velük szembeni előítéletek miatt nem tudnak segítség nélkül tartós munkát találni. Az egyéni élethelyzetek figyelembe vételével a mentornak szükséges  személyre szabott fejlesztési és cselekvési terveket készíteniük (pl. mentális, életvezetési segítségnyújtás, ügyintézési tanácsadás stb.) Olyan program kidolgozása a cél, mely képes elvezetni a munkaügyi központban való nyilvántartásba vételhez, a képzésekre való jelentkezéshez, a munkába álláshoz.

KATT IDE A SZAKMAI TARTALOM BEMUTATÁSÁÉRT!


GALÉRIA ITT!

BESZÁMOLÓ ÉS TOVÁBBI KÉPEK ITT, A KÉPRE KATTINTVA:

III.1.2.

Alternatív foglalkoztatási lehetőségek bevezetése – mintaprojekt adaptációja
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-32
Az akcióterületen élő lakosság jelentős része inaktív, az aktív korúak alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, alulmotiváltak, megélhetési stratégiájuk a segélyekhez és szociális transzferekhez köthető. A mintaprojektben azokat az álláskeresőket kell megszólítani, akik motiváltak az aktív munkakeresésre, azaz fogékonyak arra, hogy jelenlegi helyzetükön saját személyes erőforrásaik aktivizálásával változtatni akarjanak és tudjanak.

s
KATT IDE A GALÉRIÁHOZ!

GYÉKÉNYFONÁS, EGY KIHALÓFÉLBEN LÉVŐ SZAKMA: INTERJÚ VADAS-NAGY LAJOSSAL

KATT IDE A SZAKMAI TARTALOM BEMUTATÁSÁÉRT!

III/1/3.

Számítógép kezelői tanfolyam
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-33
A program során 2 alkalommal 30-30 órás számítógép-kezelői tanfolyamot kell szervezni és megvalósítani a célcsoport számára. Cél a számítógép felhasználói szintű megismerése, mely segíti a minél előbbi munkaerő-paci beilleszkedést.

KATT IDE A SZAKMAI TARTALOM BEMUTATÁSÁÉRT!


KATT A KÉPRE A GALÉRIA ELÉRÉSÉHEZ!

BESZÁMOLÓ ITT!

III/2.
III/2/1.

„Fejlődjünk együtt a mozgásban és kommunikációban"
Verbális kommunikáció és szociális képesség fejlesztése
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-34
Feladat játékos foglalkozások szervezése szakképzett személy irányításával. A program célja a gyermekek szókincsének fejlesztése szakképzett csoportvezetők irányításával.

BESZÁMOLÓ ÉS KÉPEK ITT!

III/2/2.

Magatartási problémák megelőzése mozgásfejlesztéssel
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-35
A program célja a gyermekek szenzoros-integrációs fejlesztése, képzett szakember irányításával, a különböző mozgásfejlesztő eszközök, játékok alkalmazásával. A program ideje alatt 4 csoportot kell szervezni ahol alkalmanként 3 gyereknél  nem több vehet részt.

KATT IDE A SZAKMAI TARTALOM BEMUTATÁSÁÉRT!

BESZÁMOLÓ ÉS KÉPEK A PROGRAMRÓL ITT!

IV. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók

IV/1.
IV/1/1.

"Zöld- Halász"
 Zöld-ovi
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-41
A program célja, hogy a gyerekek megismerjenek a levegő védelmével, és más egyéb környezetvédelmi problémával. A gyerekeknek vetélkedőn kell, majd beszámolniuk ismereteikről. A vetélkedőhöz vándorkiállításnak is kell kapcsolódnia, amely elősegítheti az óvodások felkészültségét végső megmérettetésre.  

A versenyfelhívást IDE kattintva töltheti le!

IV/1/2.

Zöld-suli
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-42
A program célja, hogy a gyerekek megismerjenek a levegő védelmével, a zajterhelés hatásaival és más egyéb környezetvédelmi problémával. A gyerekeknek vetélkedőn kell, majd beszámolniuk  ismereteikről. A vetélkedőhöz vándorkiállításnak is kell kapcsolódnia, amely elősegítheti az óvodások felkészültségét végső megmérettetésre. 

KÉPGALÉRIA ITT!


ÉS ITT.

IV/1/3.

Zöld-akció
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-43
A program célja, hogy az akcióterületen élők megismerkedjenek a levegő védelmével, és más egyéb környezetvédelmi problémával. Fontos, hogy a problémát minél színesebb módon és minél kézzel foghatóbban közelítsék meg, vagyis interaktív játszóház, kiadványok, plakátok színesítsék a rendezvényeket.

KATT IDE A SZAKMAI TARTALOM BEMUTATÁSÁÉRT!

KÉPGALÉRIA!

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ITT!

V. Családsegítő szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása

V/1.
V/1/1.

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások Nagyhalászban
Álláskereső Klub - Állástalálók Klubja
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-71
A projekt célja a célcsoport munkaerő-piacon történő sikeres elhelyezkedése a klubban elsajátított módszerek segítségével. A résztvevők a klubban megismert  módszerek segítségével meg kell tudják határozni a munkában hasznosítható kulcsképességeiket, ahhoz, hogy a megfelelő állás felkutatásában, elnyerésében hatékonyak legyenek. Fontos feladat, a kliensek aktív álláskeresésre való ösztönzése, továbbá az, hogy a megfelelő állás felkutatásában, elnyerésében hatékonyak legyenek.

BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZATRÓL ITT!

V/1/2.

Párválasztó, tanácsadási és családi életre nevelési program
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-72
A program célja csoportfoglalkozások keretében felkészíteni a fiatalokat a felelősségteljes, harmonikus párkapcsolatra és a szülői feladatokra. Preventív célzatú foglalkozásokkal segítséget kell nyújtani a felnőttkorba lépő fiataloknak a felelősségteljes szimmetrikus párkapcsolat kialakításához, hogy egymásnak biztonságot és kölcsönös megbecsülést adni tudó felekként legyenek képesek értékes kapcsolatokat kialakítani és azt megtartani.

KÉPGALÉRIA ITT!

V/1/3.

Egészséges életmódra nevelés program
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-73
A program célja a személyes, egészségügyi és pszichés állapot javítása, a jó életminőség és egészségtudat kialakítása, konfliktus és stresszhelyzetek megoldása, kezelése.

BESZÁMOLÓ ITT!

V/1/4.

Pénzügyi képzés
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-74
A képzés célja, hogy a kisjövedelmű családok megismerkedjenek az alapvető pénzügyi-háztartásgazdálkodási ismeretekkel, annak érdekében, hogy jobban tudjanak gazdálkodni a rendelkezésükre álló forrásokkal, számláikat határidőben rendezzék, ne vegyenek fel ésszerűtlen hiteleket. A program alatt több csoportot kell szerveznünk és műhelymunka (praktikus, interaktív képzés, munkafüzet segítségével) keretében, egyszerű gyakorlatokkal segíteni kell nyújtani végiggondolni a családoknak pénzügyi helyzetüket, megtalálni azokat a lehetőségeket, amivel biztosabbá tehetik gazdálkodásukat.

KATT IDE A SZAKMAI TARTALOM BEMUTATÁSÁÉRT!


CIKK a programról és képgaléria ITT!

Már véget is ért a programok közül a pénzügyi képzés»»»

V/1/5.

Anyaságra való felkészítés
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-75
Az akcióterületen élő fiatal, várandós anyukák, legtöbbször nincsenek felkészülve a gyermek fogadására. A rossz szociális körülmények, az egészségügyi problémákhoz való hozzáállás (sok esetben nem járnak orvoshoz, nem jelennek meg kötelező terhességi szűrővizsgálatokon, dohányoznak a terhesség ideje alatt) azt eredményezi, hogy a megszületendő gyerek életében veszélyeztető körülmények állnak fent a születésétől, illetve a fogantatásától kezdve. A program célja a gyermekvállalásra való felkészítés, az anyukák kellő felvilágosítása a fogantatástól  a gyermek megérkezéséig. Cél, hogy a megszületendő gyermek, ne veszélyeztetett körülmények közé szülessen és ne abban nőjön fel.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!

V/1/6.

Baba-mama klub működtetése, korai fejlesztés
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-76
A programelem célja, hogy a gyerekek korai fejlesztésével kiküszöböljük, illetve csökkentsük a gyermekek szocializációjából hiányzó hátrányokat. További cél az anyukák segítése, információk cseréje, a szülők orientálása a helyes játékválasztásra, meseolvasásra szoktatás, közös játékra szoktatás. A délelőtti foglalkozásokat kell szervezni, ahol a gyerekek és szüleik közös tevékenységben vesznek részt, és a játszva tanulás, élményszerű ismeretszerzés módszerével sajátítanak el olyan készségeket, ami a jelenlegi életvezetésükből hiányzik.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL ITT!

INTERJÚ a védőnői szolgálat munkatársaival

BESZÁMOLÓ A BABA-MAMA KLUB ÉS ÉS AZ ANYASÁGRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS C. PROGRAMOKRÓL

VI. Bűnmegelőzést elősegítő programok (pl. szomszédsági rendőrség), bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi polgárőr csoport létrehozására irányuló marketingakciók, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek)

VI/1.
VI/1/1.

Stratégia és prevenció a bűnmegelőzés és a közbiztonság erősítésére
A településrész bűnmegelőzési stratégiájának kidolgozása
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-81
A háttér információk összegyűjtését követően elemezni kell a rendelkezésre álló anyagot, majd stratégiát kell kidolgozni rövid, közép és hosszú távra egyaránt.

KATT IDE A SZAKMAI TARTALOM BEMUTATÁSÁÉRT!


KATT IDE A BESZÁMOLÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ!

VI/1/2.

Bűnmegelőzést elősegítő programok megvalósítása
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-82
A településrész lakosságának tájékoztató előadásokat kell szervezni és tartani. Fontos cél, hogy az emberek megismerjék az alapvető állampolgári jogaikat és kötelességeiket.

KATT IDE A SZAKMAI TARTALOM BEMUTATÁSÁÉRT!


KATT A KÉPRE A GALÉRIA ELÉRÉSÉHEZ!

VI/1/3.

Bűnmegelőzési tárgyú bemutatók megszervezése, lebonyolítása
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-83
A projekt célja az önvédelmi szerveződések gyakorlati lehetőségeinek ismertetése, megszervezésükben, működésükben való közreműködés, polgárőrség szervezése. Fontos feladat a vagyonvédelmi berendezések gyakorlati alkalmazásának megismertetése. Továbbá bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatókat, szóróanyagokat kell elkészíteni és terjeszteni.

KATT IDE A SZAKMAI TARTALOM BEMUTATÁSÁÉRT!


KATT A KÉPRE A KIADVÁNY MEGTEKINTÉSÉHEZ!

VI/1/4.

Bűnmegelőzési önszerveződések támogatása a településrészen
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-84
A program célja a helyi polgárőrség bűnmegelőzési tevékenységének támogatása.

VII. A városrehabilitációs fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatók a lakosság számára, fórumok szervezése (pl. menedzsment szervezet működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, tanácsadás a társasházak, lakószövetkezeti lakóépületek lakóközösségei számára)

VII/1.
VII/1/1.

Partnerség építés Nagyhalászban
Résztvevők felkutatása, bevonása
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-91
Fel kell kutatni a „soft” elemek megvalósításában részt vevő szervezeteken kívül bevonandó civil szervezeteket és személyeket.

VII/1/2.

Szintre hozó tréning
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-92
A projekt célja az, hogy az eltérő ismereti háttérrel rendelkező résztvevők a partnerség-építésről, projektfejlesztésről a program végén egységes ismereti szinttel rendelkezzenek. További feladat meghatározni azokat a célokat, amelyet a résztvevők meg kívánnak valósítani a tréningen elsajátítottak felhasználásával.

VII/1/3.

Együttműködések – partnerségek – kommunikáció
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-93
A program célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az együttműködések sajátosságaival, fajtáival és előnyeivel. Fontos feladat az együttműködések fenntartásához szükséges kompetenciák vagyis a kommunikációs, tárgyalástechnikai, kapcsolatépítési technikák kialakítására.

VII/1/4.

Új szerveződések
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-94
Ezen "soft" projektelem célja az egyén részvételével új együttműködések, civil kezdeményezések segítése az akcióterület gazdasági-társadalmi fejlődése érdekében. Cél a közös gondolkodás, közös célok megfogalmazása, új együttműködés kialakítása, amely akár hivatalos formát is ölthet (egyesület, stb.).

VII/1/5.

 Programtól projektig
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-95
A pályázat célja olyan kialakuló együttműködések fenntartása, mely segítségével közös fejlesztéseket tudnak megvalósítani a résztvevők. Továbbá fontos, hogy ez ne csak, mint egyszeri projekt jelenjenek meg, hanem a program szinten is mely beilleszkedik egy jövőkép megvalósításába. Ezen elem során megtanulhatják a résztvevők a programozás, stratégiaalkotás és a projektgenerálás módszertanát és eszközeit.

VII/1/6.

Projektötlet – pályázat – projektmegvalósítás
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-96
A program célja, hogy a résztvevőknek el kell sajátítani a projekt-identifikációt, a támogatással megvalósuló elképzelések követelményrendszerét (pályázati rendszer) és a projektek megvalósításának lépéseit, követelményeit, buktatónak kezelését.

VII/1/7.

Együttműködések nyomon követése
Kódszám: ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0006-SOFT-97
A program célja, hogy nyomon kövesse a kialakult együttműködések eredményeit, segítséget nyújtson az esetleges nehézségek kezeléséhez,  módszertani tanácsadást  nyújtson az érintettek számára.


Milyen szoft programok valósulnak meg összességében?

Kortárs előadók képzése•Mentálhigiénés foglalkozások• Kézműves foglalkozás•Önismereti klub• Amatőr színház•Identitáserősítő programok•Hagyományőrző klub•Nyugdíjas klub• Munkaerő-piaci integrációs program•Számítógép-kezelői tanfolyam•Kommunikáció és szociális képesség fejlesztése•Magatartási problémák megelőzése•Zöld-ovi•Zöld-suli•Zöld-akció•Álláskereső Klub•Párválasztó, tanácsadási és családi életre nevelő program•Egészséges életmódra nevelés•Pénzügyi képzés• Anyaságra való felkészítés•Baba-mama klub•Bűnmegelőzés•Partnerség építése Nagyhalászban• Együttműködések nyomon követése

Elérhetőségek