Képviselő-testületi ülés


ajánló:
Az októberi ülés...
A szeptemberi ülés...
A júliusi ülés...
Lendületesen...
Interjú...

 

2007. 11. 07.

Képviselői exodus

A megsértődéstől a gyanúsításon és mutatóujjon át a kivonulásig

 

Még hogy unalmas dolog a politika! A szerdai, menetrendszerű Képviselő-testületi ülés nem várt fordulattal zárult, ugyanis egy városatya, aki már hosszú időn keresztül fontos szerepet tölt be Nagyhalász életében, nézeteltérítésbe került a jegyző úrral, s eme konfliktust úgy dolgozta fel, hogy a távozás mezejére lépett. Nem is lett volna ezzel gond, ha emiatt nem szűnik meg a testület határozatképessége.

 

Pedig milyen szépen indult! Kellemes izgalmakkal kezdődött az e hóra rendeltetett happening, ugyanis hosszú percekig vártuk azt a bizonyos plusz egy, szám szerint hetedik embert (itt értsd: képviselőt), aki hiányzott ahhoz, hogy egyáltalán elkezdődjön a műsor. Imáink magasabb szinten is meghallgattattak: végül (Deus ex machina, mondhatni) befutott egy képviselő, aki talán éppen a Hetedik te magad légy! c. József Attila-verset morzsolgatta fogai között.

 

A minősített többség kellemes tudatától elzsongítva elsőként - mily' meglepő! - meghallgattuk a szokásos bürgermeisteri beszámolót az előző ülés óta elraktározott határozatok végrehajtásáról. Az eszközbeszerzés mellett a járóbeteg-ellátásra kiírt pályázat érdemli a legtöbb karaktert, lévén ez utóbbit az Országos Mentőszolgálat és a Jósa András Kórház vezetője is megdicsérte és támogatásáról biztosította.

 

A bomba a "Megbízás pályázatírási és pályázatmenedzselési feladatokra" c. előterjesztés kapcsán robbant fel. A Malom, Petőfi és Hunyadi utak felújításával, no meg az elmaradhatatlan iskolarenoválással kapcsolatos pályázatok megírására és lebonyolítására érkezett ajánlatok nem minden jelenlévő szerint voltak érthetőek és feldolgozhatóak, sőt, akadtak olyan választottaink, akinek szavait úgy is lehetett avatatlan és kevésbé vájt fülnek értelmeznie, hogy egyik-másik kinyomtatott ajánlat igazságtartalmával is fenntartásai akadnak...

 

Mellékvízen beevezett egy SZMSZ-értelmezési vita és elsirattuk a Vállalkozási és Pénzügyi Bizottság előzetes kontrolljának elmaradását, majd az elektronikus aláírással kapcsolatban is jogértelmezési problémái támadtak a feleknek (főleg azoknál okozott ez vételi zavarokat, akik korábban még nem találkoztak ilyennel) - miközben a "helyzet egyre csak fokozódott". Végül az Amyron Kft. 5-3-ra győzött (alighanem csak az első félidőben), s bizony az igencsak szorossá vált határidők miatt kétségessé vált a pályázat sorsa. Egyébként a cég igen kedvező ajánlattal állt elő: előre egyetlen forintot sem kért a pályázatírásért, csak az elnyert összegből kellett volna kifizetni őket, de annak a pénznek egy részét éppen erre a célra lehet fordítani egyébként is. A sárga iskola ügye egyelőre kispadra került, neki január elejéig van még ideje a pályára lépésre, de alighanem eme edényben is kitör majd a vihar - hogy egyik képzavaromat a másik szólástévesztésembe öltsem.

 

A következő napirendi pont alkalmával a régi fogorvosi rendelőt egy közeljövőben beadandó pályázat mellé becsatolva önerőként felajánlotta a testület. Amint azt a pályázat előkészítésével megbízott, sokrétűen tehetséges és megnyerő külsejű fiatalember előadta - akinek nevét szerénységből most elhallgatnám -, a Telepes program keretein belül segítenének néhány hátrányos helyzetű család lakhatási gondjain, de ami ennél is fontosabb, a szájsebészeti gyötrelmek valamikori helyszínén egy "Szociális Integrációs és Képző Központ" létesülne, ahol felnőttképzéseknek, családi napközinek és tanodának is lehetne helyet találni, sok más közhasznú tevékenység mellett. A program a képzést, az építkezést és az alkalmazottak költségeit is 100 %-ban finanszírozná. A KT - némi feszültség-levezető tanakodás és Hegedűs János igencsak idevágó múltidézése után - elsöprő többséggel rábólintott a javaslatra.

 

 

 

 

Ehhez a pályázathoz készítette el beadandó házi dolgozatként Nagyhalász esélyegyenlőségi tervét éjszakákba nyúló munkával Bankus Andrea Zsuzsanna, a Családsegítő vezetője, ám kitűnő, a helyi potentátok által előzőleg is elismert dolgozatára nem kerülhetett pecsét, ugyanis a jegyző úrral korábban összetűzésbe kerülő képviselő az eltelt idő és némi friss levegő hatására sem csillapodott indulataiban. Sőt, kenyértörésre vitte a dolgot s bejelentette: egyikőjüknek nagyon nincs igaza a teremben, így valakinek távoznia kell. Mivel városunk második számú közszolgája eléggé el nem ítélhető módon nem óhajtotta a más tulajdonát képező inget magára venni s igencsak rendhagyó napirendi pontként előráncigálni számítógépéből az ominózus emailt majd vérét tintaként használva aláírásával szavatolni igazát, esetleg áthidaló megoldásként a Bilbliára tett kézzel megesküdni a bemutatott levél valódiságáról, így jobb híján a képviselő úr távozott, miután megvillantotta szolid humorát és jobb kezének mutatóujját. (Hmm, Szent István jobbja is így kezdhette! A jegyző úr meg nem tudhatta, hogy nálunk a jegyzői esküt nem elég egyszer letenni, havonta meg kell azt újítani.)

 

Email vagy nem email? - néztek egymásra a teremben a hoppon maradt városatyák és az egy szem városanya, no meg az esélyegyenlőségi terv elfogadására felsorakozott intézményvezetők.

 

A távozó viszont nem ismert kímailetet, nem tért vissza, csak miután a játékvezető hármat sípolt, ugyanis a bevezetőben említett okok miatt határozatképessége teljes zárójelbe tételével a KT elnapolta, pontosabban elhetelte önmagát. A jövő héten különböző bizottsági ülésekkel no meg egy újabb KT-összeröffenéssel töltik választottjaink az időt, s utóbbi igencsak esedékes lesz, hiszen két pályázat gyertyája is körmünkre éghet. Ezek elszalasztása esetén több száz millió forintnak inthet búcsút Nagyhalász.

 

A következő ülésen de még mennyire hogy ott leszünk, s természetesen arról is tudósítunk majd, hogy ki "győzött" az email-mérkőzésen. Vesztes már van.

- Bacskai János -

 

 

Ui. biztos-ami-biztos alapon:

Kedves olvasóm!

A cikk a szerző legteljesebb magánvéleményét türközi, azaz nem tudósítás, nem tényleírás, semmilyen hivatalos jellege nincs - aki naplózásra vágyik, kérem, olvassa el a könyvtárban a KT jegyzőkönyveit!

Csak a tisztánlátás kedvéért: a cikket előzetesen mindenki elolvasta, akiről - még ha név nélkül is! - szó van benne, ám senki sem jelezte, hogy téves tényt közölnék, netán szándékosan hazudnék. Igaz, válaszemailjeikhez nem csatoltak elektronikus aláírást :)).

Egyébként a honlapon - hiszen ezért jött létre - bárki megjelentheti bármilyen témájú és műfajú írását (ha az nem sérti az idevágó törvényeket), de még ha olyan gonosz lenne is a főszerkesztő, hogy nem tenné közszemlére a beküldött anyagot, a fórumban bárki, bármihez ingyen hozzászólhat!

Egyszóval: demokrácia és szólásszabadság mindhalálig!