Öngólhelyzetben


ajánló:

Interjú Bankus Zsuzsával...
A legutóbbi KT-ülés...

 

2008. 01. 11.

Velük sem könnyű, nélkülük lehetetlen

Január 10-én a reggeli órákban rendkívüli ülést tartott Nagyhalász Város Képviselő-testülete. A testület nem fogadta el a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, amelyet a többi érintett 16 település korábban már megtett. A testület a határozat módosítását kérte: szerepeljen a dokumentumban az, hogy Nagyhalász a kistérség társközpontja.

 

"A módosítás elfogadása a kemecsei, a gávavencsellői és a nagyhalászi szociális intézmény működési engedélyének megszerzéséhez lett volna szükséges - tudtuk meg dr. Karmanócki Andrástól, városunk jegyzőjétől. - Ezzel a döntéssel a testület nemcsak a nagyhalászi Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ (lásd cikkünket Bankus Andrea Zsuzsannával) működési engedélyének kiadását tette lehetetlenné, hanem a két másik intézményét is, a kistérségi normatíva igénylése ugyanis lehetetlen működési engedély nélkül."

- Annak idején arról volt szó, hogy azért kerül az új idősek otthona kistérségi fenntartásba, mert ezzel körülbelül évi 20 millió forintnyi pluszpénzt lehet igényelni a működtetéshez. Elképzelhető, hogy extrém esetben ennek búcsút mondhatunk?

"Nem valószínű, de ha mégis így döntene a testület, akkor ezt az összeget nekünk kellene kigazdálkodnunk."

A kép nem a csütörtöki ülésen készült!

Megkérdeztük az üggyel kapcsolatban Szoboszlai Ottót is, aki két cikluson át is polgármesterként intézte Nagyhalász ügyeit, s jelenleg is a képviselő-testület tagja.

"Jómagam sem tartottam szerencsésnek, hogy egyrészt rendkívüli képviselő-testületi ülés formájában és felkészülési lehetőség nélkül kellett volna döntetünk az idősek otthona működtetéséről, másrészt nem szerencsés, hogy - s ez az én saját véleményem - a kistérségi társulásban elfogadott határozatok előtt nem volt egyeztetés a testülettel, itt, Nagyhalászban."

"Harmadszor: jómagam és a többi képviselő is hangsúlyosan fogalmaztuk meg azt, hogy a határozat el nem fogadásával nem az új intézmény működési engedélyének kiadását és ezzel üzemeltetését akartuk hátráltatni, hanem azt szeretnénk elérni, hogy nevesített, hangsúlyos és egyértelmű legyen az, hogy Nagyhalász ennek a kistérségi társulásnak a társközpontja, mert ez nemigen jelent meg az eddigi évek gyakorlatában - tette hozzá Szoboszlai Ottó. - Ennek megfelelő döntéshozatali eljárás jelenjen meg, olyan, amelyben érvényesíteni tudjuk Nagyhalász Város Önkormányzatának és a település egészének érdekeit."

Természetesen megkérdeztük az üggyel kapcsolatban Orosz Károly polgármester urat is.

"Nagyon meglepett a testület döntése, azaz hogy nem fogadták el a kistérségi határozatot, mivel 2007 decemberében négy határozatot is hozott a testület arról, hogy a feladatellátást átadjuk a kistérségnek, tehát nem Ibrány Város Önkormányzatának, hanem a Közép-Szabolcsi Többcélú Társulásnak. Nagyon sajnálom, hogy két másik önkormányzat ilyen jellegű intézkedését is megakadályozták képviselőink a kistérségi határozat el nem fogadásával. Ezek után hogyan várjuk el a többi településtől a korrekt együttműködést?"

Ezek után kitért arra, hogy a testület mostani döntésével furcsa módon saját magának mondott ellent.

"Azért is lepett meg a képviselők többségének véleménye, mert éppen a testület igényei szerint lettek előkészítve az alapokiratok (SZMSZ, Alapító Okirat, Szakmai program), s ebben mikrokörzeti szerepkört is vállal a létrehozott intézmény, amely egyébként önálló gazdálkodást folytat majd."

Nem lenne teljes a kép, ha nem puhatolnánk ki az üggyel kapcsolatban a kistérség vezetőinek álláspontját is.

"A mostani határozat a társulási megállapodásnak azt a részét módosította, amely a feladatellátást és az azokkal kapcsolatos intézmények létrehozását és működtetését szabályozza - nyilatkozta Szántó Zsolt,  a Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője. - A módosítás gyakorlati jelentősége: korábban Nagyhalász Önkormányzata majd a Társulási Tanács is hozott egy határozatot, amely arról szólt, hogy Nagyhalászban egy integrált szociális intézmény jön létre, a többcélú társulás fenntartásában."

"Ezekkel a határozatokkal a testületek elfogadták az új intézmény alapító okiratát, és működési szabályzatát is. Az intézmény létrehozását a mostani társulási megállapodás módosításának elfogadásával tettük volna jogszerűvé. Az ezzel kapcsolatos szándékot korábban a nagyhalászi képviselő-testület nyilvánította ki, tehát azzal, hogy most nem fogadták el a módosítást, saját határozatuk megvalósulását akadályozzák."

- Egyébként miért is éppen Ibrány a kistérség központja?

"A 244/2003.XII.18. számú kormányrendelet írta elő a kistérségek megalapítását és a lehatárolás mikéntjét - vágott neki a történet legelejéről. - Ez a rendelet fejlesztési és statisztikai kistérségeket hozott létre, hogy később ennek keretein belül működjenek - többek között - a különböző hatósági tevékenységek. 2004-ben született meg a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény, ami kimondja, hogy az önkormányzatok önkéntesen létrehozhatnak többcélú társulásokat feladataik összehangolt, közös ellátására, azonban egy területi-statisztikai kistérségen belül csakis egy többcélú társulás alakulhat meg. A mi statisztikai kistérségünkben szereplő mind a 17 önkormányzat belépett a kistérségi többcélú társulásba, és a társulási megállapodás 2004. június 28-án lépett hatályba, határozatlan időre. A kistérség székhelye Ibrány lett, ezt minősített többséggel az összes érintett település testülete elfogadta, így a nagyhalászi is."

- Egyes vélemények szerint a társközpont nem is önálló jogi fogalom.

"Ilyen, hogy társközpont, sőt bármilyen központ, a többcélú társulásokról szóló törvény szerint nincs. A jogszabály és a társulási megállapodás is székhelyet nevez meg. Amit a nagyhalásziak kérnek, az tehát jogilag nem behatárolható."

- Hogyan tovább?

"Ha a halászi testület ragaszkodik a kétszavas módosításhoz és azt a Társulási Tanács majd a másik 16 település is elfogadja, végül is beépíthető - azonban gyakorlati hasznot ez nem jelent! A Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulásnak egy bejegyzett székhelye van, az pedig Ibrány, Hősök tere 3."

- Optimális esetben mikorra várható a kért módosítás elfogadása?

"A Társulási Tanács megtárgyalja, s ha elfogadja a kért módosítást, akkor elküldi az önkormányzatokhoz. Ott egy-két kivételtől eltekintve azonnal beviszik az általunk kért iratokat a képviselő-testületek elé, ám így is minimum egy hónap múlva születhet meg a döntés. Nagyhalász érdeke az, hogy létrejöjjön az intézmény, és lehívhatóvá váljanak az emelt szintű kistérségi normatívák. Ám amíg nincs döntés a most kért módosításokról, nem lehet működési engedélyt kérni. Amíg pedig nincs működési engedély, nem jár a többletnormatíva, sőt, még a jelenlegi 24-es létszám és a tervezett 54 ellátott fő közötti alapnormatíva sem."

Kétségtelen, hogy nem egyértelmű a kistérségi működtetés és "hatalom" megítélése városunkban sem, ugyanakkor tény, hogy hiba lenne lemondani a kistérségi fenntartás után kapott pluszpénzekről. "Nem az a lényeg, hogy hívják, hanem a tartalom!" - vélte egy megkérdezett, s bizony nem hétköznapi döntés volt testületünk részéről az, hogy a "Nagyhalász mint társközpont" kitétel miatt két másik önkormányzat  intézményét hozza kellemetlen helyzetbe, s saját intézményének elindulását jó esetben is több mint egy hónappal hátráltassa.

Egyébként nemcsak a 2007. decemberében megfogalmazott határozatának mondott most ellent a testület (ahogyan azt Szántó Zsolttól megtudhattuk), de a 2004. június 24-én hozottnak is, amikor abszolút többséggel elfogadta Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy a társulás székhelye Ibrány legyen. (S remélem, most senki sem vádol majd meg holmi elfogultsággal, hiszen a "Tények makacs dogok, elvtársak!", ahogyan egy híres szovjet ember is megmondta.)

Az esetleges félreértések elkerülése végett megkerestük a 2004. június 21-én rendezett rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyvét, amikor is a képviselők 12 igen, 0 nem szavazattal elfogadták az alábbiakat:

"1/2004/06.21/számú határozat
- Közép-Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás megalakítása, társuláshoz való csatlakozás -
Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete.
A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 41 §. (1) bekezdése alapján alapító tagként részt vesz az Ibrány székhelyű, Közép-Szabolcsi Többcélú Társulásban.
."

Akik akkor igent mondtak (a dőlt betűvel szedetteket 2006-ban nem választottak újra, távolmaradását anno bejelentette Szoboszlai Ottó és Végh Miklós):

Albók József - a képviselő-testület elnöke, mint polgármester
Asztalos István
Bodnár Katalin
Dorogházi János
Ifj. Islai Sándor
Kozma Jánosné
Kmetz Sándorné
Oláhné Szilágyi Mária
Orosz Károly Zsolt
Petró László
Podlovics Zoltánné
Dr. Tári László

No comment.
Többcélú kistérség társulás? Velük sem könnyű, ám nélkülük lehetetlen.

- Bacskai János -