A közért dolgozók napja


ajánló:
»»A meghívó

 

Közalkalmazottak, Köztisztviselők, Egészségügy Napja

2007. 06. 12.

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott Kelemen Mártonné, Szalkó Károlyné, Márton Lajosné, Rubóczky Istvánné részére.

Podlovics Zoltánné óvodavezető felterjesztése alapján történt a kitüntetések adományozása, melyeket Orosz Károly polgármester úr nyújtott át.

A "Nagyhalász elismert közalkalmazottja"-kitüntetést Ignáth Ágnes könyvtáros vehette át, melyet a képviselőtestület nevében Orosz Károly polgármester úr nyújtott át.

A "Nagyhalász elismert köztisztviselője"- kitüntetést Barati Józsefné gyámhivatali ügyintéző vehette át Dr. Kozma László Jegyző úrtól.

Orosz Károly polgármester ünnepi beszéde:

Tisztelt Közalkalmazottak és Köztisztviselők!

"A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az Igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben."
Stevenson, Robert Louis

A pedagógusok sokszor elgondolkodnak azon, hogy van-e ennél szebb pálya, ennél nagyszerűbb foglalkozás, amikor tudásukat, szellemi értékeiket átadva figyelemmel kísérhetik egy-egy ember személyiségének fejlődését.
Mivel helyettesíthető az az élmény, amikor a nyári szünet után rácsodálkozik tanítványaira, a kisgyermek helyett óvodában egy nagylány, nagyfiú, az iskolában egy szinte felnőtt fiatal jött vissza. A pedagógusok vállalják hivatásuk szerint, hogy nemzedékről nemzedékre megtanítanak bennünket írni, olvasni, számolni, egyáltalán gondolkodni. Hozzásegítenek bennünket, szinte az emberi eszmélés első pillanataitól kezdve ahhoz, hogy képesek legyünk az életet értelemmel megtölteni, hogy a dolgokat ne csak elszenvedjük, de a dolgoknak alkotó, közreműködő részesei is lehessünk.

Tudom: óvodáinkban és iskoláinkban a dolgozók, nap mint nap azért dolgoznak, hogy megpróbálják kezelni az összes társadalmi problémát, amely az óvodai és iskolai életben tükröződik a szegénységtől, munkanélküliségtől a családi gondokon át egészen a nemzetiségi ellentétekig. Köszönet illeti őket ezért az erőfeszítésért.
Évszázadok során sokat, talán túlságosan is sokat változtak az elvárások, a szokások, a módszerek a pedagógiában is. Egy valami azonban a szüntelen változásban állandó maradt: az óvodapedagógus, tanító, a tanárember, a pedagógus személye.

Talán nem véletlen, hogy sohasem az oktatás rendszerét, hanem óvónőinket, tanárainkat, a tanító embert őrizzük emlékezetünkben.
Az orvosok, védőnők, ápolók minden percben az emberek egészségének megőrzésén, a betegség leküzdésén fáradoznak. Áldozatkészen vállalják a szolgálatot, embertársaik egészségéért, a gyógyításért.
Az egészségügyben dolgozók számára felemelő érzés, mikor a beteg ember kedélyállapota javul, betegségéből meggyógyul.

A köztisztviselők a köztársaság működtetői és megjelenítői: a polgárok velük találkoznak, amikor a köztársasággal kerülnek kapcsolatba. Ők adják a hivatalok, a közigazgatás, az önkormányzatok arcát, hangját, személyiségét. Csak erkölcsileg és anyagilag megbecsült köztisztviselőktől, csak jól szervezett, megfelelően szabályozott közigazgatástól várhatjuk el, hogy a köztársaság polgárbarát, hatékony és szolgáltató legyen.
A köztisztviselők, akik nap mint nap az emberek ügyes-bajos dolgait intézik, akkor érzik magukat jól, ha az ügyfelek, akik bizalommal fordulnak hozzájuk, dolgok végeztével, megelégedettséggel távoznak a hivatalból.

1952 óta ünnepeljük a pedagógusnapot. A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezésére, 1997-ben tartották meg először,a köztisztviselői napot.
Köztudott, hogy a nevezetes napokat azért alkották, mert a szürke hétköznapok között szükség van a szokásosnál több figyelemre, megbecsülésre.

Városunkban most új hagyományt szeretnénk bevezetni azzal, hogy közös városi ünnepség keretén belül köszöntsük a közalkalmazásban lévő dolgozóinkat. Ezúton is megköszönve és elismerve mindennapos fáradságos, sok türelmet és szaktudást igénylő munkájukat.
A Nagyhalász város Önkormányzata, a Város polgárai, és a magam nevében köszöntöm a közalkalmazottakat és köztisztviselőket. Az ember számára a legnagyobb köszönet az, ha nem felejtik el tanítványai, gondozottai, ügyfelei, ha már nincsenek napi kapcsolatban, vagy már nem aktív dolgozók. A legszebb ajándék a virág és az emlékezés. Gondolatban mindannyian adjunk át egy-egy szál virágot óvónőinknek, gondozóinknak, tanítóinknak, tanárainknak, védőnőinknek, orvosainknak, ápolóinknak, és a hivatalban értünk dolgozóknak.

Munkájuk elismeréseként ezen a jeles alkalmon nemcsak köszönetemet fejezem ki, hanem a városi ünnepség keretén belül kitüntetéseket, díjakat is adományozunk.

Podlovics Zoltánné intézmény vezető felterjesztésére,
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere, hosszú időn át a gyermekek oktatása, nevelése érdekében végzett munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET

Adományoz
Kelemen Mártonné részére aki 36 évi kimagasló oktató-nevelő munkát követően

2007-ben nyugállományba vonul. Márton Lajosné 35 évi kimagasló oktató-nevelő munkát követően 2007-ben nyugállományba vonul.

Az oktatási és kulturális miniszter hosszú időn át a gyermekek oktatása, nevelése érdekében végzett munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET

Adományoz

Szalkó Károlyné részére, aki 35 évi kimagasló oktató-nevelő munkát követően 2007-ben nyugállományba vonul.

Az oktatási és kulturális miniszter hosszú időn át a gyermekek oktatása, nevelése érdekében végzett munkája elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMET

Adományoz

Rubóczky Istvánné

részére, aki 29 évi oktató-nevelő munka után vált nyugdíjassá.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2007.(IV. 11.) sz. rendelete 16.§ alapján,
"NAGYHALÁSZ ELISMERT KÖZALKALMAZOTTJA"
Kitüntetésben részesül

Ignáth Ágnes

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2007.(IV. 11.) sz. rendelete 14.§ alapján,

"NAGYHALÁSZ ELISMERT KÖZTISZTVISELŐJE"
Kitüntetésben részesül
Barati Józsefné.

A rendkivűli ünnepnapon érezzék jól magukat, fogadják a mégérdemelt jókívánságokat, és pihenjenek.

A munkanapokon pedig, ahogyan eddig , ezután is magas színvonalon, udvariasan és figyelmesen lássák el feladataikat, szolgálják mindannyiunk javára intézményeinket, városunkat, térségünket, megyénket, országunkat.

Nagyhalász, 2007. június 8.
Orosz Károly Zsolt
Polgármester

Katt a képre a nagyításhoz!

A képeket küldte: Podlovics Zoltánné


- Bacskai János -