Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Nagyhalász, Arany J. út 30.
 42/202-688, 70/459-5376

   

Interjú Bankus Zsuzsanna intézményvezetővel

2007. 04. 17.

Mióta működik ez az intézmény Nagyhalászban, s te mióta dolgozol itt?

1997. augusztus 1. óta. Az akkori Népjóléti Minisztérium írt ki egy pályázatot, hogy minél több településen alakuljon Gyermekjóléti Szolgálat. Ennek a pályázatnak megírásában én is részt vettem, jómagam írtam a szakmai részét. Abban az évben, júniusban végeztem szociális munkás szakot, s augusztus elejétől már el is indult a munka, hivatalos formában is, alapító okirattal.

Akkoriban három fő dolgozott itt, egy főiskolai hallgató és egy középfokú szociális végzettséggel rendelkező munkatársam volt. Később a szakmai létszámot a törvényi előírások szabták meg, a lakosság létszáma szerint, s mi is ehhez igazítottuk intézményünk működését. Hogy kinek milyen végzettséggel kell rendelkeznie, azt is jogszabályok írják elő.

Jelenleg öt fővel működünk.

Március 15-én Asztalos Istvánnal oldalán

Mennyiben változtak azok a problémák - amikkel nap mint nap szembetaláljátok magatokat -, a kezdeti időkhöz képest? Azóta rengeteget változott maga a világ is.

A lakosság is megismerte az intézményt, nagyon sok jelzést kapunk tőlük. Tökéletesen működik a jelzőrendszerünk, megyei szinten is elismerik ennek minőségét. Az iskola, az óvoda, a háziorvos, a védőnő részéről megtörténnek a jelzések, s a lakosság telefonon és személyesen is tájékoztat, ha problémát észlel. Tiszarád és Tiszatelek is az ellátási területünkhöz tartozik. A kisebb településeken a problémák hamarabb felszínre jönnek, az emberek jobban szemmel tartják egymást.

Sajnos azt kell mondanom, egyre súlyosabb gondok jelentkeznek. A gyermekbántalmazások száma növekvő tendenciát mutat, akárcsak a családon belüli erőszak. Ez utóbbi egyébként új fogalom a jogszabályokban, sajnos nincs olyan év, amikor ne találkoznánk ilyen esettel.

A sok lakossági jelzést azt jelenti, hogy bíznak bennetek, illetve tudtok segíteni az embereken.

Természetesen. Megvannak azok a módszerek, azok az előírások, amik szerint dolgozni kell. Mi ezeket maximálisan betartjuk, minden családgondozónk rendelkezik felsőfokú szociális végzettséggel, szakmailag nagyon erősek vagyunk. Rendszeresen részt veszünk továbbképzéséken is fejlődésünk érdekében.

Nagyhalász milyen helyzetben van a szomszédos, rétközi településekhez viszonyítva?

A Rétközön belül? Első sorban a roma lakosság magas arányának számát kell megemlítenem, mint fontos tényezőt. Ehhez igazodóan nagyon sok család küszködik anyagi problémákkal, magas a munkanélküliségi ráta.

1997-ben elkezdtük a szociális térkép elkészítését. 1998 márciusában került a testület elé, akkor 30 %-os volt a munkanélküliség. Sajnos magas az elvándorlás, idősödik a település - mindezek hozzák magukkal mindazokat a (sokasodó) problémákat, amelyek egy kistelepülésen jelentkeznek.

Március 15-én Asztalos Istvánnal oldalán

Sokszor kell családból gyermekeket kiemelni?

A letölthető statisztika és beszámoló is tartalmazza az adatokat. Minden évben kell ilyenre sort keríteni, a csúcsév 2002 volt, amikor 11 kiskorú került átmeneti nevelésbe nagyon rossz családi körülményeik miatt.

Romlik vagy javul a helyzet e téren?

Szerencsére csökken az ilyen esetek száma.

Hány szülő tudott olyannyira változtatni életvitelén, hogy visszahelyezték hozzájuk gyermekeiket?

Talán három esetben javasoltuk, de sajnos a kicsik rövid időn belül újra a szakellátásba kerültek. Kevés ideig mutattak csak hajlandóságot a szülők, hogy javítsanak élet- és lakáskörülményeiken, még munkába is álltak. Sajnos a változás csak átmeneti volt, újra jelentkeztek a korábbi bajok.

Megfigyelhető, hogy vannak olyan családok, akiket 1997 óta szinte folyamatosan gondozunk. Amikor talpra állnak, s nincs mögöttük ellenőrzés, visszaesnek. Az elért eredmény megtartásához néhány embernek folyamatos kontrollra van szüksége.

A lakossági jelzéseknek milyen a valóságtartalma?

A legtöbb jelzést Tiszarádról kapjuk, havonta egyet-kettőt, ezek nagy része "feljelentés", nincs valóságalapja. Nagyhalászból jóval kevesebbet, ám ezek mindannyiszor megalapozottak. Nagyszámú probléma kerül egyébként felszínre az egymásra mindenre odafigyelő szomszédok által.

Március 15-én Asztalos Istvánnal oldalán

Újdonság lesz részetekről az adósságkezelési szolgáltatás.

Magyarországon a lakosság adósságállomány évről-évre növekszik. Ez a program kifejezetten a közüzemi számlákra vonatkozik, a vízre, villanyra, gázra. A díjfizetési hátralékok ledolgozásában segítünk, a szociális törvény rendelkezik erről.

Mi tulajdonképpen az önkormányzat, a szolgáltató és az ügyfél között közvetítünk majd. Egy szociális végzettségű szakembert kell majd kiképezni erre a feladatra.

Gyakorlatilag akkor szokták tapasztalni ennek a szolgáltatásnak a szükségességét a családok, amikor jönnek év végén az elszámoló számlák. A hátralékokat próbáljuk rendezni - egyébként eddig is folytatunk ilyen tevékenységet szociális ügyintézés keretében.

Mi az a három dolog, ami legjobban megnehezíti munkátokat?

A munkanélküliség a legnagyobb probléma, mert ez általában vonzza magával az alkoholfogyasztást is, ami a családon belüli erőszak legfontosabb forrása.

Sok családot meg kell tanítani arra is, hogyan ossza be jövedelmeit. Bevált módszerünk, hogy háztartási naplót vezettetünk a gondozott családokkal, s akkor kiderül, hogy mire nem kellene költeniük. Ez a módszer sokszor bevált már.

 

Az intézmény munkatársai:


Bankus Zsuzsanna

Katt a képre a nagyításhoz!
Kormányné Gönczi Valéria

Katt a képre a nagyításhoz!
Bakó Attiláné


Pálóczi Andrea

Letölthető dokumentumok:

Alapító okirat
SZMSZ
Az iratkezelés szabályairól
Az adósságkezelésről
A családon belüli erőszakról
A gyermeki jogokról
Játszóház, 2006
Éves beszámoló
   
   

 

 

 

 

 


készítette: Bacskai János