POLGÁRMESTERI ÉVÉRTÉKELŐ

Újév, új remények, új kihívás és természetesen új fogadalmak. De megújulás nélkül hogyan is várhatnánk az újévet, hogyan is szemlélhetnénk a jövőt!
Tisztelettel köszöntök minden nagyhalászi lakost az újévben!

KEZDJÜK A VISSZATEKINTÉSSEL!

Az óévet dr. Laczják István jegyző és Vágner Béláné pénzügyi irodavezető szakmai tapasztalatával kiegészítve kezdtük. A költségvetést magas forráshiánnyal fogadtuk el. Eredmény, hogy a 2010-es év után nem kellett visszafizetni normatívát, sőt ötmillió forintot visszakapunk, mivel kevesebb normatíva lett igényelve.

A gazdálkodás nagyon nehéz, hisz kevesebb finanszírozás érkezik havonta, mint amennyi a kifizetésekre elegendő lenne. Eddig a folyószámla-hitelkeretből kiegészítettük a hiányzó összeget, de azt már tovább nem lehet bővíteni. Pályáztunk az ÖNHIKI I. ütem támogatására, ahová 127 millió forint összeggel lett elküldve a pályázat, végül kaptunk 16 millió Ft-ot.

Tavasszal több döntéssel igyekeztünk a bevételeket növelni: ingatlanokat hirdettünk meg értékesítésre, eladtuk a szeméttelep melletti legelőt 7.2 millió Ft-ért, értékesítettük a Rétközön lévő 25 hektár erdő gyérítéséből származó famennyiséget 4.2 millió Ft-ért és a Tiszakarádi 10.8 hektár erdő területen lévő famennyiséget 2.5 millió Ft-ért.

A felsorolt bevételek segítettek kiegészíteni a költségvetést, csak így tudtunk bért és segélyt fizetni. Városunk jegyzője és az adóiroda munkatársai mindent elkövettek az adóbevételeink beszedésére, amely év végére hangos visszatetszést keltett egyes lakosokban.  

A továbbiakban pályáztunk az ÖNHIKI II. ütemére, itt 25 millió Ft-t kaptunk.

Sajnos a létszámleépítést nem tudtuk elkerülni 2011-ben sem. Ezen intézkedés főleg a polgármesteri hivatalt érintette, ahonnan 2010. november és 2011. december között közel 10 dolgozó távozott.

Felszámoltuk a Halászért Kft-t, ahová 2011 januárjában öt dolgozó volt bejelentve. Megszüntettük az oktatási intézményünk gazdasági önállóságát, ez az intézkedés is létszámcsökkenéssel járt. A fűtési időszakra szakaszoltuk a fehér iskola területét, így várhatóan több milliós fűtési költség-megtakarítás várható, köszönet ezért a tantestületnek és a diákoknak, akik türelmesen viselik az átalakítással járó kisebb problémákat.

További kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára felé működési támogatás igénylésére, eredményesen, hiszen Karácsony után hihetetlen dolog történt: a kormány 25 milliárd forintot osztott ki a nehéz helyzetben lévő települések részére, ebből pedig a mi városunkba 55 millió forint érkezett.

Ennek és a fent felsorolt intézkedéseknek, illetve a testületi tagok együttműködő döntéseinek köszönhetően régen nem tapasztalt kedvező helyzetbe kerültünk. Kifizettük a lejárt fizetési határidejű számláinkat, még határidő előtt elutaltuk a béreket és segélyeket, mindemellett nem került felhasználásra a 22 millió forint összegű bérhitel-keretünk.

Folyamatosan pályáztunk és sikeresen részt vettünk a közfoglalkoztatásban. Cél volt, hogy minél több család részt vegyen a programban, hiszen ezáltal több jövedelemhez juthatnak. 2010-ben 300 fő vett részt a közfoglalkoztatásban, és a felhasznált összeg közel 160 millió forint volt. 2011-ben 600 fő vett részt a különböző programokban, az erre fordított összeg 88 millió forint volt, melyhez 2.7 milliós eszközbeszerzés tartozott.

Várhatóan 2012-ben 140 ember foglalkoztatására 60 milliót kapunk, és ehhez hosszas egyeztetés végeredményeképpen 20 milliós eszközbeszerzés kapcsolódik majd.

A pályázott eszközök: 1 db MTZ 82 és pótkocsi, 50x10 méteres fóliasátor, eke, tárcsa, cement, sóder, több száz köbméter 0.25-s útalap-javító kő és sok más kisebb értékű eszköz. A jövőben igyekszünk önellátásra berendezkedni.

Pályáztunk a tanyaprogram-fejlesztés keretében önkormányzati utak karbantartására. Nyertünk 1 db új MTZ 82 erőgépet, árokpartok, útszélek karbantartására rézsűvágót, grédert. A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése érdekében egy főző- és egy finomítóüst kerül beszerzésre egy másik nyertes pályázatban.
A támogatási szerződés aláírása után beszerezhetőek az eszközök. Két alkalommal összesen 3000 darab élelmiszer-csomagot oszthattunk szét, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet segítségével, ezzel is segítve némileg a rászoruló nagyhalásziak helyzetét.

Sikeresen beindítottuk a járóbeteg-ellátót, melyet az ibrányi önkormányzattal közösen építettünk és üzemeltetünk. Mostanra 80 százalékos forgalommal működik, meggyőződésem szerint az ott megfordulók megelégedésére.

Befejeztük a gyermekorvosi rendelő felújítását, melyet szintén birtokba vettek a halászi lakosok. Sikerült elkezdeni a Városi sporttelep felújítását. Várhatóan február végén birtokba vehetik a versenysport képviselői is. Röviden a jövővel kapcsolatos tervek: az oktatási intézményekben a legmegfelelőbb fenntartó kiválasztása, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének teljes felújítása, a 2-es óvoda épületének teljes felújítása, az intézmények biztonságos üzemeltetéséhez szükséges források előteremtése, megkezdett fejlesztések biztonságos befejezése.
Értékelve a 2011-es évet, elmondhatom, hogy a nehéz kezdés ellenére a következetes munkának meglett az eredménye. Ez a megfelelő szakmai előkészítésnek és a Testület részéről a felelős döntések meghozatala mellett a kormányzati segítségnek köszönhetően jöhetett létre. Kívánom minden nagyhalászi lakosnak, hogy a 2012 jobb legyen, mint az előző év volt, sikerekben és eredményekben gazdagabb. Kívánok mindehhez jó egészséget 2012-ben is.
2012.01.09., B.J.

  vissza a nagyhalasz.hu-ra