NAGYHALÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL - közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

szervezeti, személyzeti adatok      tevékenységre, működésre vonatkozó adatok       testületi jegyzőkönyvek          Gazdálkodási adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Petőfi Sándor Művelődési Ház
Cím: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 26.
Telefon: (42) 526-014
email: tipita@freemail.hu
Intézmény vezető: Nagy Erika

Anóka Eszter Városi Könyvtár
Cím: 4485 Nagyhalász, Arany János utca 73/a..
Telefon: (42) 202-444
Telefax: (42) 202-444
e-mail: konyvtar@nagyhalasz.hu
Intézmény vezető: Móré Lászlóné


vissza

 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Azon gazdálkodó szervezetek  amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik.

Szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Kizárólagosan Nagyhalász Város  Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet:

Egyéb, részben  Nagyhalász Város  Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet:

MEDI-AMB  Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (MEDI-AMB Kft.)
székhelye: Ibrány, Árpád út 5-7.
internet: www.ibranyhalaszjarobeteg.hu


vissza

 

KÖZALAPÍTVÁNYOK

Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Az önkormányzat nem alapított közalapítványt.

vissza

LAPOK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok:

Nagyhalászi Hírek
Megjelenés gyakorisága: havonta

Kiadó:
Nagyhalász Város Önkormányzat
4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.
Telefon: (42) 202-202
Telefax: (42) 526-010
e-mail: hivatal@nagyhalasz.hu

szerkesztőség:
Nagyhalász Város Önkormányzat
4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.
Telefon: (42) 202-202
Telefax: (42) 526-010
e-mail: hivatal@nagyhalasz.hu

főszerkesztő:

Nagy Erika
email: tipita@freemail.hu

Tulajdonos: Nagyhalász Város Önkormányzat

vissza

 

FELETTES FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Pf.: 199
E-mail: hivatal@szszbmkh.hu
Honlap: szszbmkh.hu
Telefon: (42) 599-300
Telefax: (42) 599-309
Ügyfélfogadási idő: H-Cs: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00vissza

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

Szervezeti és működési szabályzat

A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

Feltöltés alatt!

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

Összevont jelentés (letöltés)

A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI

Feltöltés alatt!

NYILVÁNOS KIADVÁNYOK

A közfeladatot ellátó szervnek nincsenek nyilvános kiadványai.

 

 

DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

A testületi szerv ülésének helye:
4485 Nagyhalász, Arany János u. 50.

A testületi szerv megtartott ülései, testületi jegyzőkönyvek.


vissza

 

A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK

Közbeszerzési Terv 2009 (pdf)

Közbeszerzési Terv 2010 (pdf)

IVS (Integrált Városfejlesztési Stratégia) (pdf)


A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK FELSOROLÁSA

Jelenleg nincs aktuális pályázat.


KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

Nagyhalász Város Önkormányzat
4485 Nagyhalász, Arany János utca 50.
Telefon: (42) 202-202
Telefax: (42) 526-010
e-mail: hivatal@nagyhalasz.hu

 

KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

Feltöltés alatt!

vissza

 

Gazdálkodási adatok

 

A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

2008. évi közszolgálati ellenőrzés (pdf)

 

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

2014. évi költségvetés

2013. évi költségvetés

2010. évi költségvetés

2009. évi költségvetési beszámoló előterjesztése

 

TÁMOGATÁSOK

2012.évben a non-profit szervezetek részére nyújtott támogatások (pdf)

2011.évben a non-profit szervezetek részére nyújtott támogatások (pdf)

2010.évben a non-profit szervezetek részére nyújtott támogatások (pdf)

2009.évben a non-profit szervezetek részére nyújtott támogatások (pdf)

2008.évben a non-profit szervezetek részére nyújtott támogatások (pdf)

 

SZERZŐDÉSEK

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama.

Tájékoztató szerződésekről (Nagyhalász Város Önkormányzata) (letöltés)

vissza

 
vissza a hivatal főoldalára
vissza a nagyhalasz.hu főoldalára