NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KEOP-5.7.0/15-2015-0141

Széchenyi 2020

ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS VETTE KEZDETÉT A NAGYHALÁSZI KÖZÉPÜLETEKBEN

2015 szeptember 30.

HALADNAK A KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉVEL NAGYHALÁSZBAN

2015 október 31.

BEFEJEZŐDÖTT A NAGYHALÁSZI KÖZÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

2015 november 30.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Kedvezményezett: Nagyhalász Város Önkormányzata
Projekt címe:
NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Azonosítószáma: KEOP-5.7.0/15-2015-0141
Projekt összköltsége: 137.873.350.- forint
Megítélt támogatás összege: 137.873.350.- forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2015.08.17.
Projekt befejezése: 2015.11.30.

Projekt tartalma:
Nagyhalász középületeinek hőtechnikai követelményei a mai előírásoknak nem felelnek meg. Korszerűsítésük eddig csak részben, vagy egyáltalán nem valósulhatott meg. A projekt keretében Nagyhalász Város Önkormányzat öt középülete - Idősek Otthona, az Iskolai Sportcsarnok, Könyvtár, Rendőrség, Családsegítő Szolgálat - épületei energetikailag korszerűsödnek, passzív energiahatékonysági mutatójuk javul. A konkrét építészeti tevékenység az épületek külső és födém szigeteléssel, nyílászárók cseréjével történik, mely révén megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. Az energia megtakarítás költségcsökkentő tényező hatása az egyik legfőbb eredmény, de e mellett a környezeti terhelés csökkentése és a lakosság szemléletformálása további pozitív hozadék.

A megvalósulási helyek címei:
Idősek Otthona - 4485 Nagyhalász, Arany János. u. 100 hrsz: 1690.
Iskolai Sportcsarnok - 4485 Nagyhlász, Arany János u. 9. hrsz: 371.
Könyvtár - 4485 Nagyhalász, Arany János u. 7. hrsz: 329/7.
Rendőrség - 4485 Nagyhalász, Arany János u. 68. hrsz: 1668.
Családsegítő Szolgálat - 4485 Nagyhalász, Arany János u. 9/A hrsz: 373.

A pályázat hozzásegíti a várost ahhoz, hogy ne csak komfortosabb, hanem olyan környezetbarát és energiatakarékos intézményekkel gazdagodjon, amelyek fűtése jóval olcsóbb és hatékonyabb lesz. Így hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, szem előtt tartva az európai uniós törekvéseket, miszerint növelni kell a megújuló energiák felhasználásának arányát.

A beruházás az Európai Unió támogatásával a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

Sajtóközlemény