KÖZKÍVÁNATRA: A KÖZMEGHALLGATÁS DIÁI ÉS TÉMÁI

 

„Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Nagyhalász város minden kedves lakóját! – üdvözölte a megjelenteket Orosz Károly, településünk polgármestere. – Mindenekelőtt szeretném megköszönni magam és a képviselő-testület nevében minden nagyhalászi lakos bizalmát, melyet az októberi választáson egyértelműen kinyilvánítottak. Ezzel az újabb támogatással feltöltődve folytatjuk az elkezdett munkát, és igyekszünk a legjobb tudásunk szerint, kapcsolataink felhasználásával a lehető legjobbat elérni Nagyhalász városnak és a lakóinak egyaránt. Elővettem a korábbi évek jegyzőkönyveit, és visszatérő probléma volt az értesítés a közmeghallgatás időpontjáról.  Remélem, mindenki tudott a mostani időpontról, hiszen minden postaládába került értesítés. A 2014-es év meghatározó volt a város életében. A kormánynak köszönhetően eltörölték hiteleinket, mely kérdése szintén terítéken volt minden közmeghallgatáson. Minden belterületi utca aszfaltborítást kapott, a központban városi jelleggel bíró épületet sikerült építenünk.”

Ezt követően Orosz Károly különböző, városunk életét jellemző, bemutató adatokkal aláhúzta a korábbi évek fejlődését.

Mint tudjuk, higgyen a szemének, azaz beszéljenek a számok!

 


 

 

Nagyhalász Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási tevékenységet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 19/2002.(XII.12.) önkormányzati rendeletével szabályozza.

Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) közszolgáltatóval  kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft. (4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.) alvállalkozó bevonásával végzi. Az alvállalkozó tevékenysége a hulladék gyűjtésére, szállítására valamint adminisztratív tevékenységek ellátására terjed ki.

Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni. A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos saját költségén köteles biztosítani.

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező biológiailag bontható növényi eredetű zöldhulladékot más hulladékoktól elkülönítve gyűjteni, az e célra szolgáló gyűjtőedénybe helyezni és a Közszolgáltatónak átadni.

Az Önkormányzat által évente egy alkalommal szervezett lomtalanítási akció lebonyolításáról a Közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik.

 

A közmeghallgatáson a térségi hulladékgazdálkozási cég két munkatársa is megjelent, akik válaszoltak a lakossági kérdésekre: kiderült, hogy saját költségen be lehet szerezni a 80 literes helyett 60 literes kukát, és ennek elszállítása olcsóbb lesz, valamint az, hogy az edényen gyűjtéskor okozott sérülésért a felelősség a szállító céget terheli. A közszolgáltató telefonszáma egyébként 0642/314-976.

Felmerült kérdésként, hogy miért nincs Halászban rendőrörs, de gyorsan kiderült, hogy van, bár ez a pozitív válasz sajnos nem nyugtatta meg a kérdezőt.Szóba került még a művelődési ház melletti terület (park és parkoló lesz ott), a piactér melletti épület sorsa (városi rendezvényekkor remekül kiszolgálja az infrastruktúra-igényeket, ráadásul az Agrárkamara is oda fog költözni), a helyi nyugdíjasklub elhelyezése (megoldva ez is a Multiháznak köszönhetően) és a református templom felújítása, karbantartása körüli teendők.

Kérdést szegeztek városunk jegyzőjének aval és a bevezetendő füstadóval kapcsolatban: előbbiről minden részletre kiterjedő tájékoztatást kaphattunk a jegyző úrtól, kommunális adó aki megígérte, utóbbit nem vetik ki a polgárokra.
Mint mindig, a zárás körül előkerült a termálvíz kérdésköre: itt 32 Celsius-fokos hőmérsékletben tör elő a földből az életet adó alapelem, de a lakosság által óhajtott fejlesztésekhez legalább 72 fokos víz kellene.

Zárásként Orosz Károly tartott tájékoztatót a város tulajdonában álló termőföldek felhasználásáról.


B. J.

Az idősek köszöntése

A művelődési házban