INTERJÚ OROSZ KÁROLLYAL: A LEADER-ELNÖKSÉGTŐL A NAGYHALÁSZI HÍREKIG


Gratulálunk kinevezéséhez: az év elejétől ön a helyi Leader-csoport elnöke. Milyen lehetőségek nyílnak így a nagyhalászi cégek, vállalkozók, civil szervezetek előtt?

Kezdjük azzal, hogy miért is döntöttünk egy új akciócsoport létrehozásáról? A 2014-es választások előtt Kemecse város több településsel együtt jelezte szándékát: ki szeretne lépni a Baktalórántháza központú Közép-Nyírségért és Rétközért Helyi Akciócsoportból. Nagyhalász és Tiszatelek abba a helyzetbe került, hogy nem volt közvetlen közigazgatási határkapcsolat a baktai akciócsoporttal, így a Nyíregyháza, Kemecse és Tiszavasvári központtal működő akciócsoportokhoz lehetett volna csatlakozni. Az ibrányi járásban lévő településvezetőkkel összeültünk, és döntöttünk abban, hogy mi, járási települések együtt alakítunk külön Leader-akciócsoportot. A megállapodás tartalma az volt, hogy az újonnan alakult csoport elnökét Nagyhalász, a székhelyét a járásközpont, Ibrány adja. Az előző Leader-közösség nagyon jól működött. Minden település a megállapodásokban rögzített elvek alapján részesült a támogatásokból. Most azt szeretnénk, ha a rendelkezésre álló forrást igazságosan szét tudnánk osztani, akár lélekszám alapján a települések között; arányosan civilek, vállalkozók és az önkormányzatok között. Konkrét lehetőségekről majd a forrásfelosztás és a pályázati célok meghatározása után lehet majd nyilatkozni.

Mekkora összeget oszt szét ez a szervezet éves szinten, milyen pályázati lehetőségek vannak?

Előzetes információk alapján 4-500 millió forint jut majd a 2015-től 2020-ig tartó időszakra. Ebben a működési költségek is benne vannak. A forrás jóval kevesebb, mint az első időszakban. Éves szinten várhatóan 50-80 millió Ft között várható támogatás a Leaderen keresztül. A lehetőségekről a későbbiekben tudok hiteles felvilágosítást adni.

Nézzük a helyi ügyeket! Hogyan értékeli a közmeghallgatást?

Nemcsak a választási eredmény, hanem a közmeghallgatáson való részvétel is azt sugallja, hogy a nagyhalásziak többsége úgy gondolja, hogy jó irányba haladnak a város dolgai.

A legutóbbi változások ön szerint a közeljövőben hogyan érintik az önkormányzati rendszert?

Az elmúlt évben is sokat hangsúlyoztam, szeretnénk minden lehetőséget kihasználni a közfoglalkoztatásban. Ez azt jelenti, hogy minél több emberrel, minél hatékonyabb munkát szeretnénk végezni a településen. Sajnos február végével 390 embernek szűnt meg szerződése, igaz március 1-től 250 ember újra dolgozhat. Április 1-től újabb közel 50 embert tudunk kihozni. Feladatuk sok megoldásra váró elképzelés kivitelezése lesz. A Temetőn urnafal-bővítés, a mezőgazdaságban a támrendszeres uborkatermelés bővítése, paprikatermesztés; a csapadékvíz-elvezető rendszer további fejlesztése, és még sorolhatnánk a munkákat, amelyeket el fognak végezni.

A legfontosabb változást városunk életében a konszolidáció hozta, hisz már nem jelentkeznek azok a likviditási problémák, melyek az elmúlt időszakban nyomták a város hétköznapjait. Főleg a szociális területen történtek óriási változások. Nagyon nehéz lesz kezelni a pénztelenséget azoknak a családoknak, akik rendszeresen jöttek segítségért az FHT-ból előleg felvétele miatt. Most már a járási hivatal jár el e segély dolgaiban, és előlegre lehetőség a továbbiakban nincs. Természetesen a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres szociális segély és a közgyógyellátás folyósításában történt változások mind kedvezőtlenül jelentkeznek a lakosoknál.

A szociális ügyek változásait hogyan fogadták a nagyhalásziak, melyek voltak a leggyakrabban feltett kérdések, félreértések?

Volt olyan, aki előlegért jött, és tőlünk halotta a változást, voltak, akik felháborodottan kérdezték, hogy a szomszéd miért kapja még a lakásfenntartási támogatást, mikor ő már nem. Összességében úgy gondolom, jó volt az előkészítés, hiszen jóval több elégedetlenkedőre számítottam.

Mikor jelenik meg újra a Nagyhalászi Hírek?

Március végén!

B. J.Az idősek köszöntése

A művelődési házban