ÚJ IDŐSEK OTTHONA: 10 ÚJ MUNKAHELY ÉS TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK


Riportalanyunk: Dr. Bankus Andrea Zsuzsanna


Milyen év áll az MHK mögött pénzügyileg és a működést tekintve?

2013-tól az idősek otthonának finanszírozása feladatfinanszírozott lett, míg a többi szakfeladat (családsegítés, gyermekjólét, étkeztetés, házi segítségnyújtás) normatív alapon finanszírozott lakosságszám után, vagy ellátottak száma alapján, addig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010 óta pályázat útján kap támogatást, központilag meghatározott ellátott szám után járó összeggel. 2013-tól az idősek otthonában meghatározott munkakörökre, meghatározott feladatotok ellátására központilag meghatározott keretből gazdálkodunk. 2013-tól újabb 10 főnek tudunk főállású munkát biztosítani, amire nagyon büszkék vagyunk, mert a családok számára nehéz időkben könnyebbséget nyújtunk a megélhetéshez.Az intézmény indulása óta (2008) szigorú gazdálkodást folytatunk, ennek köszönhetően önkormányzati támogatás nélkül, kizárólag az állam támogatásának keretéből működtetjük a központot továbbra is. 2014 első félévének zárása már mutatja a képet, mely szerint hasonlóan sikeres évet zárhatunk gazdálkodási és szakmai szempontból egyaránt, mint az előzőekben.

Mennyivel más az élet a fenntartóváltás után, lesz-e még bármilyen változás?

2013. január 1-től a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás szárnyai alá kerültünk, mivel 2012 decemberében megszűnt a korábbi fenntartónk a Közép- Szabolcsi Kistérségi Társulás. Az új társuláshoz négy önkormányzat tartozik, így Nagyhalász, Tiszatelek, Beszterec és Kemecse. Nem lett másabb a működésünk a fenntartóváltás után, ugyanolyan gördülékenyen folyik az élet, mint az előző társulás égisze alatt.  Könnyebbség talán az, hogy a gesztor önkormányzat Nagyhalász, így egyszerűbben történnek az egyeztetések, közvetlenebb a kapcsolat az irányítás és az intézmény között.

Hogyan alakulnak a létszámok, mik a vélemények, mire a legbüszkébb, milyen fejlesztések voltak, vannak és lesznek?

Mind a hat szolgáltatásunkban maximális ellátotti létszámmal működünk, ami a működési engedélyben jelölt maximumot foglalja magában. Ez számunkra visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatások nélkülözhetetlenek a településen, másrészt, hogy az ellátottak elégedettek. A szociális étkeztetésben az utóbbi években megkétszereződött az ellátottak száma, annak ellenére, hogy mások is szolgáltatnak a településen. Az étkeztetésben biztosítani tudjuk a különleges étrendet igénylők számára is a megfelelő táplálkozást (cukorbetegek, lisztérzékenyek, tejérzékenyek).

A házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek otthonában várólistánk van. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2013-ban Tiszarád az új járáshoz tartozva másik településtől kapja már a szolgáltatást ugyan, de a családgondozók esetszáma a megmaradt települések tekintetében nem csökkent 2012-höz képest.


ÉLETKÉPEK AZ IDŐSEK OTTHONÁNAK ÉLETÉBŐL (FOTÓ: KOVÁCSNÉ GULÁCSI ILONA)

 

A legbüszkébb az alábbiakra vagyok:
- Az elmúlt években egy tiszta, megbízható, átlátható rendszert sikerült kiépíteni az intézményrendszeren belül, erről az ellátottak, hozzátartozók, felügyeleti szervek visszajelzései tanúskodnak.
- A tíz új munkavállaló foglalkoztatásának lehetőségére.
- A szigorú gazdálkodás mellett mindenünk megvan, és képesek vagyunk megújulni.
- Önkormányzati támogatás nélkül működünk.

Szűkös anyagi kereteink ellenére fejlesztésekre is volt lehetőségünk önerőből és pályázatok útján, illetve kaptunk segítséget magánszemélyektől is.

Támogatóink voltak: Lukács Béla, Nagy Mihály, Ónodi Bertalan, Lisovszki Róbert, Kövér Antal, Aprófalva Asszonykórus, Őszirózsa nyugdíjas klub, Jucus, RIKE, Ibrányi Amatőr Színtársulat, Dr. Táriné Dr. Makó Ilona, Szabó Zoltán, Tompa Sándor.

Fejlesztéseket hajtottunk végre az ápolási eszközeink területén, amely a beteg idősek ellátását segíti, továbbá a különböző szolgáltatások informatikai bázisait számítógépekkel, szoftverekkel, az idősotthonban a mentális és szabadidős tevékenységek eszközeit újítottuk meg. Üzembentartóként működtetjük a szociális étkeztetés gépkocsiját, melyet korábban az önkormányzat rendezett. Folyamatosan bővítjük a konyhai gépek és felszerelések körét.

Jelenleg az intézmény épületenergetikai fejlesztésére, megújuló energiaforrások beszerzésére kiírt pályázaton szeretnénk napelemekre, napkollektorra és az épület külső szigetelésére forrást nyerni. Folyamatban van árajánlatok bekérése az idősek otthonában kamerarendszer kiépítésére, amely egy 6-8 kamerából álló külső biztonsági rendszert, illetve egy belső beléptető rendszert foglal magába.

Szeretnénk a jövőben egy nagyobb alapterületű pihenőkertet kialakítani, zene és fényterápiás szobát létrehozni. A magas igények miatt a korábban jól működő pszichoterápiás szolgáltatások visszaállítása is az elsődleges célok között vannak.

BACSKAI J.
KATT IDE AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁNAK ELÉRÉSÉHEZ!


Az idősek köszöntése

A művelődési házban