JÓL HALAD AZ ÓVODA-FELÚJÍTÁS


Hosszas előkészületek után 2013. december elsejével elkezdődött a 2-es óvoda teljes felújítása és bővítése. Előzmények: 2012. április 10-én kaptuk az értesítést, hogy pályázatunkat befogadták, 2012 augusztusában megkaptuk az elutasító levelet, melyben forráshiányra való hivatkozással tartaléklistára került a pályázatunk. A továbbiakban, szeptemberben az NFÜ felé méltányossági kérelmet küldtünk, melyben a felújítás, bővítés fontosságát hangsúlyozva kértük pályázatunk támogatását. Közben kormányzati döntéssel forrást biztosítottak a tartaléklistán szereplő pályázatokhoz, így 2013. január 7-én megkaptuk a támogató döntésről szóló értesítést. Ennek értelmében a 111.597.918 forint értékű beruházáshoz 106.018.022 forint támogatást biztosítanak, így 5 százalék önerő biztosításával elindulhatna a beruházás. Az jogerős építési engedélyt 2013. február 6-án megkaptuk.


Szembesültünk a tervek hiányosságával, mely a korábbi formában nem lett volna elegendő a használatba engedély megszerzéséhez. Új tervezővel folytak a munkálatok, melyet nehezített a menet közbeni fenntartóváltás, hiszen a Nagyhalászi Református Egyházközség lett a fenntartó 2012  szeptemberétől. Támogatási szerződésmódosítás, áttervezés, az egyház nevére új tervek engedélyeztetése, és sok más előre nem látható akadály lassította a megvalósítás felé vezető utat. Amikor az áttervezés elkészült, kiderült, 30 millió forint kellene még ahhoz, hogy a felújítást és a bővítést a használatba vételi engedélynek megfelelően meg lehessen csinálni. 2013 májusában a Nagyhalászi Református Egyházközség nevére aláírásra került a Támogatási Szerződés.

 

A képviselő-testület döntött abban, hogy a informatikai rendszer eladásából származó bevétel terhére hozzáadja a szükséges forrást, így meg tudjuk valósítani a 2-es ovi felújítását. Közbeszerzés után kiderült: a kiegészítés 20 millió forint lesz. A kivitelezést helyi vállalkozás nyerte, a Pápa Ép KFT, amely december elejével el is kezdte a munkát. A kedvező időjárásnak köszönhetően az elmúlt hónapban végig tudtak dolgozni, így tudják tartani a kitűzött határidőt, mely április vége. Jelenleg teljesen szét van az épület, de a végeredmény már kezd látszani.

El kell mondanom, hogy az ingatlan és az épület továbbra is a Nagyhalász Város tulajdona, csak az intézmény fenntartását vette át a Nagyhalászi Református Egyházközség. Itt szeretném megköszönni Végh Miklós Tiszteletes Úrnak a segítségét, mellyel hozzájárul a pályázat sikeres lebonyolításához. Minden anyagi hozzájárulást a képviselő-testület döntése alapján a város biztosít.

 

Források

 Ft

 %

 I. saját forrás

 5.579.896

 5 %

 I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása

 5.579.896

 5 %

 I/2. partnerek hozzájárulása

 

 

 I/3. bankhitel

 

 

 I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás

 

 

 II. egyéb támogatás: ...

 

 

 III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás

 106.018.022

 95 %

 Összesen

 111.597.918

 100 %

 

OROSZ KÁROLY ZSOLT - POLGÁRMESTER


VÁROSREHABILITÁCIÓ

Közel 400 millió forintos pályázatot nyert városunk, sok minden épülhet Nagyhalászban.


GALÉRIÁK

további képgalériák
Október 23.

A koszorúzás képei

Cinkeavató

Beavatták a felsősöket az iskolában

Csibeavató

Az elsős iskolások próbatételei

Az idősek köszöntése

A művelődési házban