Megkezdődtek az útfelújítások

Az önkormányzat pénzügyi helyzete 2011. év eleje óta folyamatosan javul. A takarékossági intézkedéseknek köszönhetően 2012. év végére kifizetetlen számlánk nem volt, illetőleg visszafizettük a munkabérhitelt. A pénzügyi helyzet helyreállítása mellett saját erőből felújítottuk a Gyulai Pál, Vörösmarty és Kölcsey utca egy részét.

2013. év első félévében sor került a Kossuth köz és a Kölcsey utca egy-egy részének, valamint a Zrínyi utca teljes felújítására. 2013. június 28. napján az Országgyűlés döntésének megfelelően 70 %-os mértékű adósságkonszolidációban részesültünk. A 115 millió forintos támogatásból visszafizetésre került a 70 milliós folyószámlahitel, a fennmaradó rész pedig a bentlakásos otthon építésére felvett hitelbe került bedolgozásra. 
Az adósságkonszolidáció tovább javította pénzügyi helyzetünket, ezért a képviselő-testület döntésének megfelelően további felújítások következnek. 2013. augusztus 30-án a munkaterület átadásával megkezdődött a Kisibrányi utca, a Rózsa köz és a Táncsics utca (harmadik képünkön) végének felújítása. Nagy örömet jelent számomra, hogy most a külterületi lakott helyek sem maradnak ki. Kecskéstanyán (első két képünk) mindkét útalapos út szilárd burkolatot fog kapni. A vállalkozói szerződésnek megfelelően 2013. szeptember 30. napjára átadásra kell, hogy kerüljön minden érintett útszakasz.

Ilyen lett:Az önerőből történő lakó utak építésére évek óta nem írtak ki pályázati lehetőséget, ennek ellenére az önkormányzat lakossági befizetés nélkül is képes útfelújításokat végrehajtani. A következő évben szeretnénk tovább haladni a megkezdett „úton”. Terveink között szerepel a Malom utca felújítása, valamint Homoktanyán a Virágsor szilárd burkolattal történő kiépítése. A szociális célú város-rehabilitációs pályázat elbírálása megtörtént. Hivatalos értesítést még nem kaptunk, de a hozzánk eljutott hírek szerint pozitív támogatásban részesültünk. A pályázat meghatározó része a Rétköz utca szilárd burkolatának, valamint a hozzá tartozó vízelvezető rendszernek a megépítése. Ez a pályázat 100 %-os támogatású.

Műfüves pálya épül az általános iskola udvarán

A Magyar Labdarúgó Szövetség az év elején pályázatot írt ki műfüves labdarúgó pályák megépítésére. A 70 %-os mértékű támogatást az MLSZ a társasági adó befizetésekből biztosítja, míg a pályázóknak 30%-ot kell befizetni. Az általános iskola fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a saját erő felét átvállalta önkormányzatunktól, melyet ezen a helyen is szeretnék megköszönni. A pálya átadása alkalmából foci kupát szeretnénk szervezni az iskolás gyerekek részére, melyre a szülők, testvérek, nagyszülők meghívását tervezzük. A családi nap lehetőséget fog teremteni a labdarúgást szerető családok összekovácsolódására.

Szeptember 17-én megtörtént a műfüves pálya műszaki átadása. Szombaton, 21-én az ünnepélyes átadás keretében házi labdarúgó bajnokságot szervezett az önkormányzat az utánpótlás keretébe tartozó gyerekeknek, fiúknak és lányoknak egyaránt.

 

Megszépült az általános iskola épülete
Az önkormányzat közfoglalkoztatottainak munkáját dicséri a „fehér” iskola felújítása. A településképet javító beruházás komoly energetikai megtakarítást fog eredményezni az iskolának. Az iskolaépület felülete 8 cm vastagságú hőszigetelést kapott, és a fehér szín is a múlté lett. Az iskolaépület egy részét nem érintette a felújítás, mert a régi iskolaszárny felajánlásra került a járási hivatal részére. Ebben az épületben fog működni a Kormányablak, így a városháza épületéből jövő év első felében el fog költözni az okmányiroda. A kiváló minőségben elvégzett beruházás bizonyíték arra, hogy a közfoglalkoztatás értékteremtő feladatokat is el tud látni.

Orosz Károly Zsolt
polgármester