SZEMÉTÜGYEK

Az Észak- Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét és tájékoztatja Önöket, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólag az egyedi szerződésnek megfelelő űrtartalmú (240, 120, 80 literes, egyedülállók esetén 60 literes), sérülésmentes és a közszolgáltató járművéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedény használatával vehető igénybe.


A gyűjtőedény akkor minősül a közszolgáltató járművéhez rendszeresített edényzetnek, ha megfelel az EN 840-1 szabvány szerinti méretezésnek. Az edényzetnek alkalmasnak kell lennie a gépi ürítésre, azaz megfelelő méretű ürítőperemmel vagy ürítőfüllel kell rendelkeznie.

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés és munka minőség megköveteli a gyűjtőedények géppel történő ürítését, és tiltja a kézzel történő beborítást.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a kereskedésekben kapható gyűjtőedények közül nem mindegyik típus felel meg a fenti követelményeknek (pl. 50 l-es kuka). Ezért kérjük az ingatlanhasználókat, hogy a további kellemetlenségek elkerülése érdekében a gyűjtőedények vásárlásakor győződjenek meg arról, hogy a választott edény rendelkezik-e a szabályos ürítéshez szükséges mérettel és méretezéssel.

 

(50 l-es kuka géppel történő ürítés nem megvalósítható, mert nem lehet a gép ürítő szerkezetére felhelyezni)


Amennyiben a gyűjtőedény nem felel meg a fenti követelményeknek, kérjük, a szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében szíveskedjenek annak cseréjéről gondoskodni.

 

Ügyfélszolgálatunk kérésükre készséggel ad tájékoztatást a gyűjtőedények megfelelőségéről.

Ajler Ferenc

Hulladékgyűjtési- és szállítási ágazatvezető

TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

www.thgkft.hu

Tel: 42/ 594-530,

Fax: 42/ 594-531