nagyhalasz.hu


MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT A JÁRÁSI HIVATAL

2013. január 1. napjával az önkormányzati rendszer átalakításának újabb lépcsőfokához érkeztünk.

A jegyző által ellátott államigazgatási feladatok egy részének átvételével megkezdték működésüket a járási hivatalok. Nagyhalász város az Ibrányi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozik. A járási hivatal vezetőjévé Szűcs Sándort nevezték ki. A polgármesteri hivatalban a járási hivatal részeként kirendeltség működik. A polgármesteri hivatal személyi állományából 11 fő köztisztviselő került átadásra a következő megbontásban: 5 fő okmányirodai dolgozó, 3 fő gyámhivatali dolgozó, 1 fő építésügyi dolgozó, 1 fő gyámhatósági dolgozó, 1 fő ügykezelő. Az érintett dolgozók közül 10 fő esetében az általuk ellátott valamennyi feladat átkerült a járási hivatalhoz, 1 fő esetében feladatainak csupán egy része. A polgármesteri hivatal személyi kiadása így 40 %-kal csökkent 2013. január 1-jétől. A dolgozókkal együtt a szükséges tárgyi feltételeket (bútorok, informatikai eszközök) is biztosítottuk a kirendeltség számára. Az Okmányiroda és a Gyámhivatal továbbra is a megszokott helyén várja az ügyeiket intéző állampolgárokat. Az építésügyi hatóság által használt irodában a járási hivatal hatáskörébe került szociális ügyek intézhetők (ápolási díj, időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása).

A polgármesteri hivatal kevesebb dolgozóval, kevesebb feladattal és megváltozott névvel folytatja tevékenységét. Jogszabályváltozás miatt Nagyhalászi Polgármesteri Hivatalra változott az elnevezés. Közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megkeresés nem érkezett a képviselő-testülethez. A szociális iroda a megszokott helyén várja a szociális és gyermekvédelmi ügyeiket intézőket. A lakosság többségét érintő ügyek intézhetők itt: lakásfenntartási támogatás, aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély), átmeneti segély, temetési segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Továbbra is mi látjuk el a kereskedelmi igazgatást és a birtokvédelmet. Az építésügyi feladatok esetében többszintű rendszer alakult ki. Az I. fokú építésügyi hatósági feladat Ibrány Város Jegyzője feladat- és hatáskörébe került. A polgármesteri hivatalban építésügyi információs pont létrehozására került sor, ahol lehetőség nyílik a kérelmek és a későbbi hiánypótlások benyújtására.

Az Adó- és Pénzügyi Iroda feladataiban kisebb mértékű változások következtek be. A Közép-Szabolcsi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatt a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ egy újonnan létrehozott társulás, a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás fenntartásába került. Miután az intézmény önállóan gazdálkodó szerv, így a polgármesteri hivatalban csupán a normatív támogatások igénylése, elszámolása és a költségvetés, beszámolók fenntartói elfogadásának előkészítése jelent többletfeladatot.

A helyi iparűzési adó mértéke 2013-tól 1,6 %-ra emelkedett, a többi adónem esetében nem történt változás. A gépjármű adó bevételek 60 %-a 2013-től a központi költségvetést illeti, és az iparűzési adó települési adóalapjából meghatározott számítással 13 millió forintot vonnak el a településtől. A súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel gépjármű adó mentességben vagy kedvezményben biztosított gépjárművek esetében 2013. január 1-jétől már nem fogadható el korábban kiállított háziorvosi „7 pontos” igazolás. A továbbiakban kizárólag az orvosi szakértői bizottság által megállapított esetekben vehető igénybe a mentesség. A szakértői bizottság vizsgálatát az okmányirodákban lehet kezdeményezni. Az elmúlt év tapasztalata alapján megállapítható, hogy a korábban kedvezményezett személyek töredéke lesz jogosult gépjármű adó mentességre.

Az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban változott meg. A normatív hozzájárulás helyett feladatalapú költségvetési támogatásban részesülünk a következő jogcímeken: önkormányzati hivatal működésének támogatása, zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás fenntartásának támogatása, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása, közutak fenntartásának támogatása, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. A Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ intézményben biztosított feladatok után szintén feladatalapú költségvetési támogatásban részesülünk. A költségvetési támogatáson kívül az önkormányzat csak saját bevételei terhére gazdálkodhat, mert az önkormányzatok ismételt eladósodását meg kívánja akadályozni a Kormány.

Az 5000 fő feletti települések esetében január hónapban kezdődtek meg a tárgyalások az önkormányzati adósságállomány átvállalásáról. Nagyhalász város esetében a legmagasabb 70 %-os, mértékű átvállalás fog megtörténni. 2012. december 31. napjával 93.458 eFt fejlesztési és 54.000 eFt működési célú hitelállománnyal rendelkeztünk. Ez az adósságállomány országos szinten alacsonynak mondható. Minden hitel forint alapú, kötvények és váltók kibocsátására nem került sor.

Változnak a hulladékelszállítás díjai. A 110-120 literes edények díja nettó 270 Ft/alkalomra emelkedik, de bevezetésre került a 80 l-es gyűjtőedény nettó 215 Ft/alkalom áron. A szelektív hulladékgyűjtés miatt a legtöbb háztartásban kevesebb hulladék termelődik, így a kisebb méretű edényzettel költségcsökkentés érhető elő. A szolgáltató a későbbiekben fel fogja mérni az igényeket majd díjmentesen le fogja cseréli az edényzetet.

DR. LACZJÁK ISTVÁNKORÁBBI FÓKUSZBAN:


Tekintse meg Nagyhalász bűnözési térképét!

A rendőrség nyilvánosságra hozta Magyarország bűnözési térképét, amelyet rendszeres időközönként, 30 napos késleltetéssel frissíteni fognak a jövőben.