nagyhalasz.hu


INTERJÚ OROSZ KÁROLY POLGÁRMESTERREL

Idén is felkérte a nagyhalasz.hu városunk vezetőjét, hogy értékelje az elmúlt évet, és ismertessen meg minket az új évre vonatkozó terveivel!Eredményekben, boldogságban és nagyon jó egészségben gazdag boldog új évet kívánok minden nagyhalászi lakosnak! A január hagyományosan a számvetés, a jövőbe tekintés, egyszóval az újrakezdés ideje. Az új esztendő kezdetén mindannyiunk számára lehetőség nyílik arra, hogy kiszakadva a rohanó hétköznapjaink nehézségekkel teli világából végiggondoljuk az elmúlt évünk sikereit és kudarcait, és bizakodással tekintve a jövőbe, kitűzzük azokat a céljainkat, amelyek meghatározzák majd az előttünk álló tizenkét hónapot.


Kezdjük a számvetéssel!

Január: a 2012-es év elégedetlen emberek bírósági fenyegetésével kezdődött, amelyet a későbbiekben be is tartottak. A mai napig nem ért véget Tompa László és a Horgász Egyesület pere az önkormányzattal.
• Februárban beindultak a start mintaprojektek, ennek köszönhetően a téli közfoglalkoztatás volt az első, amely elkezdődhetett 44 fővel (kiemelt feladatunk egy 500 négyzetméteres fóliasátor megépítése mellett egy fedett tároló kialakítása volt).
• A mezőgazdasági projekt az egyik legkiemeltebb projektünk, hiszen olyan munkagépeket tudtunk beszerezni, amelyek már régóta szükségesek lettek volna ahhoz, hogy a meglévő földjeinket meg tudjuk művelni. Itt szintén 44 fő dolgozott.
• A belvízelvezető rendszerek kiépítése 25 fővel indult, kiemelt feladatuk volt a belterületi csapadékelvezetők felújítása.
• A mezőgazdasági földutak és a közúthálózat fejlesztésére elnyert projektünk 10-10 fővel indult be, kiemelt feladataik közzé tartoztak az útszélek kaszálása, bogárhátú földutak kialakítása, az útalapos utak karbantartása, valamint a kátyúzás.
• illegális hulladéktelep felszámolása, amely 22 fővel, áprilisban kezdődött, feladatuk az illegális telepek felszámolása volt. Folyamatos szemétgyűjtést is megvalósítottak, az elszállításról a Térségi Hulladékgazdálkodás gondoskodott konténerek segítségével.

Ezekben a projektekben 8 órában voltak foglalkoztatva a dolgozóink, 71.800 forintért. Összesen 153-an vettek részt a start projektben.

Február hónapban elfogadtuk a költségvetést, amely ugyan továbbra is forráshiányos volt, de a hiány mértéke jelentősen csökkent. A hiány összegét 65.911.000 forinttal fogadta el a testület. A 2011-es év költségcsökkentő intézkedéseit következetesen végrehajtottuk, melyek eredményeképpen 2012-ben a bérhitelkeretünket nem újítottuk meg, így a 90 milliós (20 millió bérhitel, 70 millió folyószámla) hitelkeretünket 70 millióra ledolgoztuk. Felmondtuk a Tiszaráddal az intézményirányító társulást augusztus 31-i dátummal, ezt a döntést február 29-ig meg kellett hozni. Továbbiakban döntés született a szeszfőzde bérbeadásáról is.

AJÁNLÓ: Interjú Orosz Károllyal (2007)

Márciusban döntöttünk napelem-park létesítéséről.

Április. Már 2011 végén előzetes döntés született az oktatási intézmények fenntartásának egyházak részére történő átadásáról. Az április 25-i testületi ülésen végleges döntéssel az általános iskola fenntartói jogát a Baptista Szeretetszolgálatnak, az óvoda fenntartói jogát a Nagyhalászi Református Egyházközösség részére adtuk át. Lassan beigazolódik, hogy a testülettel a lehető legjobb döntést hoztuk. Fontos itt megjegyeznem, hogy a tulajdonjog maradt Nagyhalász városé. Tudni kell még azt, hogy az iskola és az óvoda vezetése és dolgozói előtt a választási lehetőség adott volt abban, hogy ki legyen a fenntartó. Az iskola esetében az állam vagy a Baptista Szeretetszolgálat, az óvoda esetében a Baptista Szeretetszolgálat vagy a Református Egyház volt a választási lehetőség. Ebben a hónapban megvásároltuk még a Munkatárs Szövetkezettől a KIA tehergépjárművet.

Májusban döntöttünk a könyvtár a Csuha-Kállay Kúriába történő áthelyezéséről. Nagy internetes ellenállás követte a döntést, de Kállay Dénes elégedett kijelentése mindent felülírt. Most már láthatjuk: az épületet belakták és megtelt élettel.

Júniusban született meg a döntés az ÖNHIKI I. üteméről, melynek értelmében kapott városunk 13.4 millió forintot.

Augusztusban elkészült végre a temetőben az urnafal, mely 48 urnahelyet tartalmaz. Mára közel 20 sírhely betelt, ez igazolja, hogy valós igény volt rá. A temetőben további fejlesztés történt: kicseréltük a holttest-hűtőt és tetőt építettünk az addig lapos tetős ravatalozóra. 2013-ban újabb urnafal kialakításával és a homlokzat rendbetételével folytatjuk a munkát. A testület augusztusi rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy minden általános iskolai tanuló kapja ingyen a tankönyvet, és ehhez forrást is biztosított.

Szeptemberben elkezdődött a 2013-as önkormányzati átalakítással kapcsolatos döntések előkészítése. Döntöttünk abban, hogy Ibránnyal közösen közös közigazgatási területen BIOGÁZ-üzemet hozunk létre, amely elektromos áramot és hőt állítana elő. Eladtuk a pásztorházat, melyre visszautasíthatatlan ajánlat érkezett, a tanyafejlesztési pályázaton pedig újra részt vettünk, ismét sikeresen. A pályázat tartalma egy önkormányzati bolt és a piacon lévő elárusító hely további fejlesztése; a beruházás 33 milliós összértékű, és ehhez 3.3 milliónyi önerőre van szükség. A megvalósítást ez év április 30-ig be kell fejezni. Pályázatot adtunk be a Csuha-Kállay Kúria fejlesztésére, de sajnos ez nem nyert.
A lakosoknak sok problémája volt korábban a mezőgazdasági haszonállat-tartással, de ez a kérdéskör egycsapásra megoldódott, hiszen egy kormánydöntés értelmében az önkormányzat ezentúl nem korlátozhatja a mezőgazdasági haszonállattartást.

AJÁNLÓ: Interjú Orosz Károllyal (2009)
AJÁNLÓ: Polgármesteri évértékelő (2011)

Októberben döntöttünk a Gyulai Pál, a Vörösmarty és a Kölcsey utcák aszfaltozásáról, mely a 2012-es évben el is készült. Továbbra is vállaltuk a Bursa Hungarica pályázaton való részvételt, a testület döntéséből látható, fontos a halászi fiatalok továbbtanulása.
Pályázatot adunk be a megújuló energiák hasznosítására, mely célja: napelem segítségével csökkenteni intézményeink energiafelhasználását. A polgármesteri hivatal 10.5 KW, az Arany utca 77. szám alatti iskola 27.5 KW, az Arany utcai úti óvoda 6 KW, a Vasvári utcai óvoda 12 KW teljesítményű napelem felszerelésével minimálisra csökkentheti az áramfelhasználást.
Októberben jóváhagytuk a Kormányhivatallal kötött megállapodást, mely értelmében-helyben marad az okmányirodánk, kormányablakként működik tovább. Mikor tudomást szereztünk arról, hogy az Ibrányi Járás létre fog jönni, gyors és meggyőződésem, hogy jó döntést hoztunk. Két választási lehetőségünk volt: a Nyíregyházi vagy az Ibrányi Járáshoz csatlakozunk. A lakosok érdekében a testület Ibrány mellett döntött, hiszen öt perc, és már a járásközpontban lehet intézni az ügyeket.

November: „Nagyhalász önkormányzati intézményei energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítése” című egyszerű közbeszerzési eljárásában a Tiszta energiák a Földért és az Emberért Kft.-t hozta ki nyertesként.
A testület egyhangú szavazással döntött, hogy Asztalos Istvánt pro urbe díjjal kitünteti. Eladtuk a Petőfi utcai volt fogorvosi rendelőt ötmillió forintért (az ebből befolyt összeg a temető felújítását fedezte). Visszavettük a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ fenntartói jogát, és 2013-tól újra Nagyhalász Város Önkormányzata a fenntartó.

December több kellemes hírt hozott Nagyhalásznak. Döntött a Belügyminisztérium az ÖNHIKI pályázatokról, mely várakozáson felül sikeredett, hiszen 48 millió forintot hozott városunknak. Értesítést kaptunk, hogy az Arany János utcai óvodánk pályázatát felvették a tartaléklistáról a nyertes pályázatok közé, így 106 millió forint vissza nem térítendő támogatással megújulhat a kicsik második otthona.
Jóváhagytuk a Közép Szabolcsi Kistérségi Többcélú Társulás megszűnéséről szóló okiratot, és elfogadtuk a 2013-as szemétszállítási díjakat.
Döntöttünk a folyószámla hitelkeret 2013-as meghosszabbításáról, melyet mostanra meg is kaptunk. A keretet a bank 56 millióban állapította meg, így 2013-ra működési hiteleink tovább csökkentek.
Örömmel tudok beszámolni arról, hogy a Kormány támogatása mellett sikerült elérni azt, hogy 2012 év végén egyetlen egy kifizetetlen számlánk sem volt.

AJÁNLÓ: Könyvtár és kúria, Nagy-Halász fesztivál és horgásztó, közmunka és temető – sok minden szóba kerül (2012)

Tavaly 400 köbméter tűzifát igényeltünk a belügyminisztériumtól, melyet meg is kaptunk. Itt 720 család részesült a tűzi fából, továbbá 140-en a temetőn kivágott nyírfából. Sajnos 2013-ben nem pályázhattunk, mert mint 5000 fő fölötti települést, kizártak minket a pályáztatásból.
Évek óta igényeljük már az Ökumenikus Segélyszervezettől az EU Élelmiszersegély-segélyt, városunk most is élelmiszer-segélyt tudott biztosítani a Nagyhalászban élő szociálisan rászoruló családok számára. Ez a mennyiség 1700 család számára volt elérhető, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy szinte minden rászorult háztartás részesült a segélyszállítmányból (amelynek tartalma: 6 liter kakaós ital, 5.2 kilogramm liszt, 3.5 kg csőtészta, 76 dekagramm diókrém volt).

HOGY MILYEN TERVEI VANNAK A VÁROSNAK, A TESTÜLETNEK ERRE AZ ÉVRE, AZT A HAMAROSAN MEGJELENŐ NAGYHALÁSZI HÍREEKBŐL TUDHATJA MEG!


KÉPGALÉRIÁK A VÁROS ÉLETÉBŐL ITT!

BACSKAI JÁNOS