KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
2009. OKTÓBER 8.

A legutóbb megtartott ülésen 8 MEGHÍVÓBAN SZEREPLŐ – 1 LEVETT + 4 EGYÉB + 1 ZÁRT ÜLÉST IGÉNYLŐ NAPIREND megvitatása várt a Nagyhalász lakosságát képviselő testületre.

 

A legutóbb megtartott ülésen 8 meghívóban szereplő – 1 levett + 4 Egyéb + 1 zárt ülést igénylő napirend megvitatása várt a Nagyhalász lakosságát képviselő testületre.

  1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolóban szó esett:

a megnyert hazai forrású pályázat támogatási szerződéséről (még nem érkezett meg); a 60 millió forintos támogatásmegelőlegező hitelről (folyamatban van); a megújult sárga iskola átadásáról (október 9-én 14 órakor); a Kúria és a Városháza felújításáról (kicsit csúszik, de október 23-ra elvileg készen lesz); valamint a 6/III-as pályázatról (még nincs döntés).

   A szerzőMásodik napirendként a Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány ingatlanszerzési kérelme került a testület elé. Az Alapítvány az önkormányzat tulajdonában lévő 0297 hrsz-ú 1,886 ha szántó és 0,0691 ha fásított terület tulajdonjogát kérte 1, azaz egy forintért közhasznú programjai megvalósításához. (A területen faházas üdülőt és gyermektábort kívánnak megvalósítani, amelyet a közszolgálatban dolgozók – kiemelten a rendvédelmi állomány munkatársai – és családtagjaik vehetnének igénybe bel- és külföldről egyaránt.) A testület az Alapítvány elképzeléseinek részletes kidolgozását kérte, és annak ismeretében kíván dönteni.
   • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítására a térítési díjak módosítása, valamint a kapcsolattartási formák - jogszabályban előírt – feltüntetési kötelezettségének teljesítése miatt került sor.
   • Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a 2009-es Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című uniós pályázat, amely keretében városunknak (is) lehetősége van városközpont kialakításra pályázni. Ehhez szükséges, hogy az önkormányzat Integrált Városfejlesztési Stratégiával (IVS) rendelkezzen, ezért első lépésként a testület megbízást adott az Art-Vital Kft-nek a dokumentum elkészítésére 5.9 millió forint + ÁFA értékben.
   • A Munka-társ Szociális Szövetkezet és a „HALÁSZÉRT” Nonprofit Kft. részére nyújtott önkormányzati kölcsönök szerződéseit a visszafizetési határidő meghosszabbítása miatt szükséges módosítani. Mindkét szervezet november 15-ig kapott lehetőséget a testülettől a teljesítésre.
   • Napirendről levett pont.
   • Közoktatási intézményeink Szervezeti és Működési Szabályzatai valamint Házirendjei kerültek jóváhagyásra.
   • Tájékoztató hangzott el a közművelődési intézmény (köznyelven „Művház”) szervezetéről, ugyanis az intézményvezető kinevezése témában továbbra is „jogszabályi patthelyzet” van (lásd augusztus 13-ai ülés 3. napirendje). A tájékoztató mégis hasznosnak és tanulságosnak bizonyul, miszerint „Állambácsi” Minisztériuma tud a fennálló problémáról, hiszen az az ország minden régiójában jelen van. Ígérik, hogy hamarosan módosítani fogják a jogszabályt. Várjuk!
   •  Egyéb:
    • Támogatásmegelőlegező Hitel
    • Pályázati Tájékoztató
    • Petőfi utca helyzete
    • Buszöböl beruházás
    • Kitüntetés adományozás (zárt ülés)

Link az előző testületi krónikához

2009.10.12., Bódvainé dr. Pásztor Edit