Hírdetmény

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete versenytárgyalás útján értékesíti az önkormányzat tulajdonát kizárólagos képező 480/1 hrsz-ú, 4354 m2, beépítetlen területű ingatlanát, az alábbi feltételekkel bíró hirdetmény útján:

 

 

az ingatlanárverés helye, időpontja: Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme {4485 Nagyhalász, Arany J. u. 50.}, 2010. május 31., 9,00 óra;

- az ingatlan adatai, műszaki adatai: az ingatlan a nagyhalászi 480/1 hrsz alatt fekszik, 4354 m2 területű, beépítetlen, gázcsatlakozóval rendelkező terület. Településközponti vegyes övezeti besorolású. Az övezetben elhelyezhető lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. {Garázs, tároló épület.}

 1. kikiáltási ár: 24.500.000  + ÁFA
 2. licitlépcső mértéke: a kikiáltási ár 10 %-a
 3. biztosíték összege, letétbe helyezésének módja, határideje: a kikiáltási ár 10 %-ának a Nagyhalász Város Önkormányzatának a Volksbank Magyarország Zrt.-nél vezetett, 14100055-73638149-01000008 számú számlájára, legkésőbb az árverés napját megelőző napig történő utalásával
 4. ingatlan megtekintésére meghatározott időpont: 2010. május 17-ig.
 5. részvétel feltételei: az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben megjelölt időben és helyen jelentkezett, és nyilatkozik arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral, továbbá az árverési biztosítékot a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezte. Árverésen részt venni, és vételi ajánlatot tenni személyesen, vagy meghatalmazás útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az ajánlattevő az árverésen köteles bemutatni az árverés lebonyolítójának
  1. a személyi igazolványát, egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot
  2. az árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolását
  3. az előzőekben említett meghatalmazást.
 6. vételár kifizetésének módja, ideje: Nagyhalász Város Önkormányzatának a Volksbank Magyarország Zrt.-nél vezetett, 14100055-73638149-01000008 számú számlájára, legkésőbb a szerződés aláírásáig
 7. a szerződés megkötésének határideje: az aláírástól számítva 15 munkanap
 8. további információ: Pásztor Jánosné Adó és Pénzügyi Iroda vezetőtől, illetve Márton Ferenc Műszaki és Okmányiroda vezetőtől kérhető a 202-202-es telefonszámon.

 

                                                                                

                                                                        Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2010.05.17., Bacskai János