Közfoglalkozatás Nagyhalászban (II.)

 

Az előző, a Nagyhalászi Hírekben közfoglalkoztatást górcső alá vevő cikkünkben felvázoltuk a közfoglalkoztatás formáit, ezen kívül szót ejtettünk a helyi szervezésről és a jövőbeni tervekről is. Ezúttal ismertetnénk néhány fontosabb információt, valamint egy-két, a városlakókban gyakran felmerülő kérdésre válaszolnánk.


Sikerült a közfoglalkozatási tervben az aktuális félévre tervezett létszámot a segély világából a munka világába integrálni. Ez azt jelenti, hogy 246 ember dolgozik jelenleg a hivatalnál. Nem könnyű feladat, ennyi embert felügyelni, és a megtervezett feladatokat úgy elvégezni, hogy az ne menjen a munka rovására, és ne minősítse se a vezetőséget, se a dolgozót. Mindezek ellenére bízunk abban, hogy célkitűzéseink megvalósulnak, amely nem könnyű (főként kisvárosunkban), ahol sokan kételkednek egyrészt a létszámban, másrészt abban, hogy ennyi embernek milyen munkát és hol tudunk adni? Mit dolgoznak ezek az emberek?

Rendszeresen járok ellenőrizni dolgozóinkat a település olyan részeire is, amelyre általában még a madár se jár. Pedig ott is gyűlik az illegális szemét, ott is nő a gaz, noha nem kimondottan számít frekventált, szem előtt lévő területnek. Sokan azt, hiszik, hogy kidobáljuk fölöslegesen a munkabéreket, de ez nem így van: megpróbálunk ebben a nehéz gazdasági helyzetben megélhetési lehetőséget biztosítani nagyon sok családnak. Elmondhatjuk: hogy a munkanélküliség leküzdése érdekében, városunkban az aktív eszközök nagyon jól beváltak és működnek.

A múlt hónap elsejétől bevezettünk egy újabb munkaára nevelési/ösztönzési rendszert, ami azt jelenti, hogy 1 hónapra, azok a dolgozók akik többet hiányoztak valamint nem vették komolyan a rájuk bízott feladatokat, azoknak a munkaidejét lecsökkentettük 8 óráról, 6 órára, természetesen ez a bérekben is jelentős változást hozott. A szankció eredményes lett az érintett 10 főből mára már 8-nak visszaállítottuk a 8 órás munkaidejét.

 Az OFA által kiírt pályázat keretében tavasszal, elnyertünk közel négymillió forintot, amely azt jelenti, hogy 4 fő közfoglalkoztatás-szervező végezheti a munkáját egész évben, ez a szervezésben nagy segítséget nyújt. Bízom abban, hogy ez által még biztosabb alapokon áll majd a helyi közfoglalkoztatás szervezése. Hiszen egyrészt a humánpolitikai feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlenek a felkészült ügyintézők, jelen esetben (Budai Istvánné és Konyha Zsuzsanna) segítségével végezzük az irodában a közfoglalkoztatás szervezéséhez szükséges feladatokat.

Másrészt a közterületeken dolgozók irányítása, felügyelete is erősen ajánlott ekkora létszámnál, ezért a pályázatnak köszönhetően, ők is két szakmai és munkatapasztalattal rendelkező vezetőt (Mihalovits Sándor és Szilágyi Gábor) kaptak, tehát az ellenőrzés még hatékonyabb módon tud majd ezek után működni.

Elekné Hajdu Helga, a cikk szerzője

Egy konferencián erősödött bennem az meg, hogy amit csinálunk az nagyon is a helyén van. Országosan nagy horderejű változások vannak, míg tavaly januárban, az országban csupán 7 ezer közcélú munkavállaló dolgozott, idén januárban 56 ezerben mérhető. Tehát az ország minden településén kihasználják ezt a nagyszerű támogatási formát, hiszen minden Önkormányzat a saját érdekkörében tud munkát biztosítani a lakói számára és ez életvitel javulást eredményez a dolgozónak és a településnek is. Gondoljunk, csak bele pl. az a régóta felhalmozódott illegális szemét a településünkről egyszer csak eltűnik, ezáltal a településünk megszépül. És még nem is említettem azt, hogy mivel a dolgozóink többségének nincs autója, ezért nagyobb valószínűséggel a munkájukért kapott bért a helyi kereskedőknél fogják elköltetni, tehát amit kifizetünk az nem csak pénzbeli javakban mérhető, ez már emberi életminőségi, gazdasági, erkölcsi stb…javulást eredményez kisvárosunknak. Mert a dolgozóink a munkájuk által hozzájárulnak a közteherviseléshez.

 A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek javarészt fizikai jellegűek, különösebb szakképesítést nem igényelnek, így alkalmasak arra, hogy nagyobb számban vonjunk be alacsonyabb iskolai végzettségűeket; de szakképesítéssel, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőknek is kínálunk változatos feladatokat, munkalehetőséget az önkormányzati intézményeknél. Ezek a következők:

  • Csuha Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
  • Tündérkert Óvoda
  • Petőfi Sándor Művelődési Ház
  • Anóka Eszter Városi Könyvtár
  • Mikrokörzeti és Humánszolgáltató Központ

A 2010-es közfoglalkoztatás várható eredményei:

  • 278 fő foglakoztatására nyílik lehetőség
  • a munkanélküliség káros hatásai csökkennek
  • a közfoglalkoztatásba bevont családok jövedelmi viszonyai javulnak
  • csökken a segélyezettek száma

 

2010.08.26., Elekné Hajdu Helga