Tisztázzunk néhány félreértést tankönyvügyben!

Sajnos újra sok a féligazság a tankönyvek ügyében a magyar médiában, azaz a TV-ben, rádióban és az újságokban, így ideje hogy most is tisztába tegyük a dolgokat.


Sokan beszélnek az ingyenes tankönyvekről, azt azonban elfelejtik megemlíteni, hogy az ingyenes tankönyvellátás biztosításához nyújtott normatíva a 2010/2011-es idei tanévben is csupán 10.000.-Ft/fő/év. Ehhez járul még az önkormányzattól érkező 1000 forintnyi támogatás.

Jó tanácsként csak annyit tudunk mondani, hogy meg kell vásárolni a felsőbb tagozatosoktól a használt könyveket, amennyiben ez lehetséges, bár felsőben a felvételi vizsgákra való felkészülés során ez sajnos visszaüthet. A megoldás az lenne, ha a könyveket az iskola beszedné minden tanév végén, és azt visszaosztaná az új tanév kezdetén; de ehhez sem a könyvek minősége, sem a gyermekek és a szülők többségének hozzáállása nem adott. Ráadásul a munkafüzeteket akkor is meg kellene vásárolni, és a felvételi vizsgákra készülődő nyolcadikosok ez esetben is korábbi könyveik nélkül maradnak.

 

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a tankönyvek árusítása augusztus 24-25-26-án
     ( kedden-szerdán-csötörtökön)  történik 8-16 óráig.

Helye: Arany János út 9. (Fehér iskola)

Kérjük, hogy a támogatáshoz szükséges határozatot legyenek szívesek magukkal hozni!

TANKÖNYVÁRAK

                    támogatás nélkül               támogatással

 

1. osztály:                 7.515.-                               -

2. osztály:              8.165.-                          -

3. osztály:              9.565.-                         -       

4. osztály              13.065.-                    3.065
 
5. osztály              21.255.-                  11.255.-

6. osztály              16.765                      6.765.-

7. osztály: német   19.925                      9.925

7.  osztály: angol   23.335                     13.335.-

8. osztály: német   16.860.-                     6.860.-

8. osztály:  angol   20.265.-                    10.265.-                                

A tankönyv árából minden tanulónál 1000 Ft. támogatás került levonásra.

A nagycsaládosok, tartósan beteg és tanulásban akadályozott tanulók, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, akik bemutatták az erről szóló igazolást és határozatot további 10.000 Ft. állami támogatásban részesültek.
 

2010.08.18., Bacskai János